เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครเลย

  ต้องการกู้เงินง่ายบนแอพถูกกฎหมายหรือแอพผ่อนของ รับสินเชื่อมากมายกับบริษัทเงินด่วนทันใจให้ผ่อนโทรศัพท์ไม่ใช้บัตรวันนี้

  uob i cash

  กู้เงินผ่าน uob i cash วันนี้อัตราดอกเบี้ยถูกมาก

  สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล

  สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลมีขั้นตอนการสมัครง่าย

  สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

  สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนสมัครวันนี้ผ่อนนานถึง 2 ปีเต็ม

  สมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

  สมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนฟรีไม่เสียดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

  สินเชื่อออมสิน 20000

  สินเชื่อออมสิน 20000 ลดภาระหนี้ไม่ต้องใช้คนค้ำ

  สินเชื่อ ktc

  สินเชื่อ ktc เปิดให้บริการแล้ววันนี้ผ่านทางออนไลน์

  happy loan

  happy loan บริการสินเชื่อดีๆ ชำระเป็นงวดได้

  ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง

  ใช้ก่อนจ่ายทีหลังผ่านแอพทรูมันนี่ วอลเลท

  สินเชื่อกรุงไทยไม่เช็คบูโร

  สินเชื่อกรุงไทยไม่เช็คบูโรไม่ต้องใช้เอกสาร

  เงินกู้ธนาคาร

  ที่มา : https://www.freepik.com/free-vector/isometric-money-saving-concept-background_4276725.htm#query=bank%20loan&position=5&from_view=search 

  ก่อนที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเงินกู้ธนาคาร ทั้งการขอกู้เงินกับธนาคาร, การขอสินเชื่อธนาคาร, การลงทะเบียนสมัครขอเงินกู้ด่วนจากแหล่งเงินกู้ ตลอดจนสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย จะขอพาผู้อ่านทุกท่านมาทำความเข้าใจ และทำความรู้จักกับเงินกู้ด่วนถูกกฎหมายว่ามีความหมายว่าอย่างไรเสียก่อน

  การกู้เงินกู้ธนาคาร คืออะไร?

  การกู้เงินกับธนาคารทั้งจากธนาคารโดยตรง และ/หรือการกู้เงินกู้ด่วน การกู้สินเชื่อจากแอพออนไลน์ ทั้งแบบกู้เงินกู้ด่วน และแบบไม่เร่งด่วน ล้วนมาจากพื้นฐานวิธีการ และ/หรือขั้นตอนของการกู้เงินทั้งสิ้น โดยคำจำกัดความของการกู้เงินมีดังต่อไปนี้

  การกู้เงินกับธนาคาร หรือการต้องการเงินกู้ด่วน หรือการต้องการเงินกู้ธนาคารล้วนมีพื้นฐานมาจาก “การยืม” โดยการยืมเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาซึ่งประกอบด้วยคู่กรณี 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” โดยหากเปรียบเทียบกับการกู้เงินกู้ธนาคารแล้ว ธนาคารนั้นเปรียบเสมือนผู้

  ให้ยืม และผู้ที่ต้องการกู้เงินกู้ธนาคารเป็นผู้ยืม ทั้งนี้ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละธนาคารกำหนดในการกู้สินเชื่อธนาคาร 

  สัญญายืมเป็นสัญญารูปแบบหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้ทำการส่งมอบ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ตัวเองมีในทรัพย์สินนั้นๆ แก่ผู้ยืม เพื่อผู้ที่ยืมไปนั้นสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้ โดยที่ผู้ยืมต้องทำการตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมมาแก่ผู้ให้ยืมเมื่อได้ใช้เสร็จแล้วนั่นเอง โดยการยื่นขอเงินกู้ธนาคารให้กู้เงิน 1000000 จัดอยู่ในรูปแบบของการกู้สินเชื่อธนาคารนั่นเอง 

  ประเภทของการกู้เงิน

  เมื่อทราบถึงความหมายของการกู้เงินไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ธนาคาร การกู้เงินกับธนาคารไปแล้ว ต่อไปนี้จะกล่าวถึงประเภทของการกู้เงินซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภทประกอบด้วย การกู้เงินกับธนาคาร หรือที่เรียกว่าการกู้ในระบบ และการกู้เงินแบบนอกระบบธนาคารปล่อยกู้ 

  การยื่นขอเงินกู้ธนาคาร กู้ธนาคารมีเพดานของอัตราการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกู้เงินกับธนาคารแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในอัตราสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้การปล่อยเงินกู้ธนาคารของธนาคารปล่อยกู้จำเป็นต้องอยู่ในระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้เงินกับธนาคาร ตลอดจนขั้นตอนวิธีการขอกู้เงินกู้ธนาคารไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการสมัครขอกู้ธนาคารที่ไม่เป็นมาตรฐาน อันจะส่งผลต่อการกู้สินเชื่อธนาคาร และการกู้เงินกู้ธนาคารนั่นเอง

  เงินกู้ธนาคาร คืออะไร?

  เมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงการกู้เงินจากอีกบุคคลหนึ่ง และกล่าวถึงการกู้เงินกับธนาคาร การกู้ธนาคาร การขอกู้สินเชื่อธนาคารไปบ้างแล้ว คราวนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านมารู้จักกับคำว่า “เงินกู้ธนาคาร กันบ้าง

  เงินกู้ธนาคาร หรือ เงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการเงินด่วน เงินกู้ด่วน เรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้เงินปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้ แหล่งเงินกู้กู้นั่นเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินที่กู้มา หรือหนี้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินกู้ด่วนเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวนเลยก็แล้วแต่สัญญาการเงินกู้ด่วน ทั้งนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ด่วนได้ในอัตราที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินกู้ด่วนที่ให้กู้จะมีมูลค่า และปริมาณมากมายเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้ที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญาเงินกู้ด่วน กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินสัญญานี้อาจจะถูกการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ด้วยเหตุผลของความเสี่ยงสูงนั่นเอง โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้กู้ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญากู้เงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการ ขั้นตอนของการกู้เงินเช่นกัน

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร คืออะไร?

  เมื่อพูดถึงเงินกู้ธนาคารแล้ว สิ่งหนึ่งที่ม่ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเงินกู้ธนาคาร ต่อการกู้เงินกับธนาคาร หรือแม้กระทั่งต่อการขอกู้สินเชื่อธนาคาร ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ส่วนใหญ่จะเป็นร้อยละต่อปี โดยแหล่งเงินกู้ทั้งธนาคาร หรือบริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารจากผู้ขอกู้เงินกู้ธนาคาร ผู้กู้เงินกับธนาคาร นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารยังมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบคงที่ และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบลอยตัว

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบคงที่

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบคงที่ (Fixed Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารที่มีการกำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ มูลค่าคงเดิม คงที่ ไม่ปรับค่าขึ้น ไม่ปรับค่าลงตามต้นทุนของสถาบันทางการเงิน โดยเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ธนาคาร และ/หรือในช่วงเวลาที่กำหนด อาทิแหล่งเงินกู้ ธนาคารปล่อยกู้กำหนดให้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในอัตรา 10% ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี 

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบลอยตัว

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบลอยตัว (Floating Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเป็นไปตามต้นทุนของสถาบันทางการเงิน โดยสถาบันทางการเงินจะประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออกมาเป็นครั้งๆ ไป ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) นั่นเอง ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบลอยตัวสามารถแบ่งออกได้เป็น MLR MOR และMRR โดยแต่ละอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบลอยตัวของธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) มีรายละเอียดดังนี้

  MLR MOR และ MRR 

  MLR MOR และ MRR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) ใช้อ้างอิงสำหรับการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารจากลูกค้า ผู้ขอกู้เงินกับธนาคาร 

  MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) เรียกเก็บจากลูกค้าเจ้าใหญ่ชั้นดี ซึ่งต้องมีประวัติการเงินที่ดีถึงดีมาก มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ มักใช้กับเงินกู้ธนาคารในระยะยาวซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาแบบแน่นอน อาทิ สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

  MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินกู้ธนาคารนั้นมีการเบิกเกินบัญชีธนาคาร

  MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารแบบลอยตัวที่ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank) เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย

  สิ่งที่ควรทราบเมื่อต้องการขอเงินกู้ธนาคาร

  เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ผู้อ่านแล้วท่านคงอยากจะเริ่มขอเงินกู้ธนาคาร เริ่มกู้เงินกับธนาคารกันบ้างแล้ว แต่ช้าก่อนคุณผู้อ่านควรจะทราบถึงสิ่งที่จำเป็นในก่อนการขอเงินกู้ธนาคาร ซึ่งหากคุณต้องการ หรือจำเป็นจะต้องกู้ธนาคาร กู้เงินกับธนาคาร กู้ขอสินเชื่อธนาคาร สิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่คุณต้องพิจารณา ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้ของคุณเอง หลังจากนั้นคุณถึงจะเลือกชนิด และประเภทของสินเชื่อธนาคารในแต่ละแหล่งเงินกู้ธนาคารให้เหมาะกับตัวของคุณเอง จากนั้นคุณควรจะทำความเข้าใจต่อวิธีการ ขั้นตอนกระบวนการ ตลอดจนเงื่อนไขในการกู้สินเชื่อธนาคาร เพื่อสุดท้ายแล้วคุณสามารถพร้อมต่อการได้รับอนุมัติเงินกู้ด่วน และสินเชื่อธนาคารตามที่ยื่นกู้เอาไว้ และเพื่อตามหาว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย, ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด และกู้เงินจากแหล่งเงินกู้แหล่งไหนดีประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) เป็นต้น นอกจากนี้การพิจาณาอีกขั้นในการเงินกู้ธนาคารนั้นก็คือการตรวจสอบว่าเป็นมิจฉาชีพมาหลอกให้เราหลงเชื่อว่าเป็นพนักงานของทางธนาคารหรือเปล่าเพราะฉะนั้นควรเช็คให้ดีเพื่อความปลอดภัยทางด้านทรัพย์สินของตัวคุณ

  เอกสารที่ใช้ขอเงินกู้ธนาคาร

  เอกสารที่ใช้ขอเงินกู้ธนาคารของแต่ละแหล่งเงินกู้ แต่ละสถาบันการเงินแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งเงินกู้ ธนาคาร และอาจจะแตกต่างตามแต่ละประเภทของสินเชื่อธนาคารเช่นกัน โดยเอกสารที่ใช้ขอเงินกู้ธนาคาร หรือเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อธนาคารนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เอกสารประจำตัว, เอกสารเกี่ยวกับรายได้ และเอกสารอื่นๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

  เอกสารประจำตัวที่ใช้ขอเงินกู้ธนาคาร

  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และหรือ/ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  3. สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตร
  4. สำเนาหลักฐานของผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลสกุล (ถ้ามี)
  5. หากเป็นนิติบุคคล อาจจะต้องใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้ขอเงินกู้ธนาคาร

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้ขอเงินกู้ธนาคาร กู้เงินกับธนาคาร กู้สินเชื่อธนาคารสามารถแบ่งย่อยออกเป็นเอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ, เอกสารสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) และเอกสารสำหรับนิติบุคคล

  เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่  ใบรับรองเงินเดือน และ/หรือหลักฐานการรับ-การจ่ายเงินเดือนจากนายจ้างของคุณ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

  เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระประกอบด้วยสำเนาสัญญาว่าจ้าง และหลักฐานสำหรับการจ่ายค่าจ้าง ในกรณีที่เป็นสัญญาจ้าง, หากเป็นหมอ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก และผู้สอบบัญชี ควรแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประกอบกับบัญชีเงินฝาก พร้อมแสดงใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) ของบัญชีเงินฝากของคุณเอง หรือของกิจการย้อนหลังอย่างน้อยครึ่งปี และเอกสารสุดท้าย ได้แก่ หลักฐานรายได้ และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใบหุ้น, พันธบัตรของรัฐบาล และบัญชีเงินฝากธนาคาร

  เอกสารที่ใช้ประกอบกับการกู้ธนาคาร เช่น ยืมเงินกรุงเทพ สำหรับนิติบุคคล ได้แก่ เอกสารสำเนางบการเงินของปีล่าสุด และต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี,  สำเนาที่แสดงภาษีเงินได้ประจำปี, สำเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักค้ำประกัน และสุดท้าย คือ แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งสถานของประกอบการ ออฟฟิศของคุณนั่นเอง

  นอกจากนี้เอกสารสำหรับการกู้สินเชื่อธนาคาร ในแต่ละประเภทของสินเชื่อธนาคารอาจแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นคุณควรจะศึกษา หรือหากสงสัยประการใดควรสอบถามรายละเอียดจากผู้ให้สินเชื่อจากแหล่งเงินกู้ จากธนาคารทุกครั้ง ทั้งนี้การกู้สินเชื่อธนาคารอาจมีแบบฟอร์มส่วนอื่นแนบมาด้วย คุณจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนที่จะกรอกข้อมูล และลงนามในการยื่นกู้ธนาคาร โดยแบบฟอร์มอื่นๆ มีดังนี้

  1. เอกสารแบบคำยินยอมการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เนื่องจากเพื่อขอตรวจสอบประวัติเครดิตบูโร เพื่อสำหรับการวิเคราะห์อนุมัติวงเงินสินเชื่อในการกู้เงินธนาคารขอเงินกู้ธนาคารอย่างเหมาะสมต่อไป
  2. เอกสารแบบคำขออนุญาตสำหรับให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารผู้ให้สินเชื่อติดต่อกลับบมา ในการแนะนำผลิตภัณฑ์อื่น และ/หรือให้ข้อมูลแก่ผู้อื่น เป็นต้น โดยคุณมีสิทธิที่จะเลือกลงนามหรือไม่ก็ได้แล้วแต่คุณ
  3. เอกสารใบคำขอประเภทอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คำขอมีบัตรกดเงินสด, สินเชื่อธนาคารส่วนบุคคล, บริการแจ้งเตือนข้อความ และ/หรือข้อความทางออนไลน์ เป็นต้น

  วิธีการเตรียมพร้อมในการขอเงินกู้ธนาคาร

  หลังจากที่เตรียมเอกสารในการขอเงินกู้ธนาคาร ในการกู้เงินธนาคาร ในการขอกู้สินเชื่อธนาคาร ขอกู้เงินกู้ด่วน คุณก็พร้อมที่จะยื่นกู้ธนาคารแล้ว โดยมีรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินธนาคารดังต่อไปนี้

  1. ทำประวัติของคุณให้ดี พร้อมก่อนที่จะทำการขอเงินกู้ธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นประวัติชำระสินเชื่อธนาคาร ว่ามีการค้างชำระมั้ยหรืออย่างไร โดยธนาคารส่วนใหญ่จะหันไปใช้บริการของบริษัทเครดิตบูโรในการเช็ตประวัติของคุณนั่นเอง
  2. การเดินบัญชีสำหรับการกู้เงินธนาคาร (Bank Statement) กล่าวคือ การทำรายการของธุรกรรมให้เงินมีการเข้า-ออกภายในบัญชีของคุณ เพื่อนำข้อมูลแสดงรายการเดินบัญชีไปยื่นสำหรับหลักฐานแสดงรายได้ของคุณในการกู้เงินแก่ธนาคาร และ/หรือสถาบันทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกู้เงินกับธนาคาร การยื่นกู้ขอเงินกู้ธนาคาร การยื่นขอสมัครสินเชื่อรถยนต์ สมัครสินเชื่อบ้าน และ/หรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น
  3. การประเมินความสามารถในการผ่อนชำระในแต่ละงวด ในแต่ละเดือนของคุณ
  4. คุณควรเตรียมความพร้อมโดยการเป็นหนี้ที่อื่นๆ ให้น้อยที่สุด หรือไม่เป็นหนี้เลยก่อนที่จะยื่นขอเงินกู้ธนาคารก็ยิ่งเป็นผลดีต่อตัวคุณเอง เพื่อที่จะไม่ส่งผลต่อวงเงินที่อนุมัติ
  5. เตรียมเอกสารในการยื่นขอเงินกู้ธนาคารให้พร้อมทุกเอกสาร

  เคล็ดลับการขอเงินกู้ธนาคาร

  เคล็ดลับการขอเงินกู้ธนาคาร การกู้เงินด่วนธนาคารให้ผ่านอนุมัติได้อย่างง่ายดายมีอยู่ด้วยกัน 4 เทคนิค ได้แก่ 

  1. การประเมินสัดส่วนรายได้ให้เหมาะสมกับวงเงินกู้ธนาคา ซึ่งคุณต้องวางแผนเตรียมเงินออมไว้ให้มากกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่คุณต้องการกู้ธนาคาร
  2. หลักฐานทางการเงินต้องพร้อม เพื่อแสดงให้แหล่งเงินกู้ ธนาคาร สถาบันการเงินเห็นว่าคุณมีความมั่นคงของรายได้ ซึ่งทางธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีเงินฝาก, หลักฐานสลิปเงินเดือนและที่มาของรายได้  รวมไปถึงรายการเดินบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวอย่างปกติ เป็นต้น
  3. รักษาประวัติการชำระหนี้ของคุณให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่เสมอ 
  4. เคล็ดลับสุดท้าย ได้แก่ การศึกษาข้อกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการอนุมัติขอเงินกู้ธนาคารจากธนาคารประเภทต่างๆ

  สินเชื่อธนาคารที่ไหนดี สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย

  ในปีพ.ศ. 2566 ในปัจจุบันหลากหลายคนได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ลากยาวมาหลายปีแล้ว ทำให้หลายต่อหลายคนจำเป็นที่จะต้องเงินกู้ด่วนธนาคาร ต้องการสมัครขอเงินกู้ธนาคาร ซึ่งสินเชื่อที่ไหนดี ที่น่าสนใจประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) และตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายมีดังต่อไปนี้

  สินเชื่อประชาชนสุขใจ จากธนาคารออมสิน

  ที่มา : https://www.za.in.th/content/68892/ 

  สินเชื่อธนาคารออมสินที่มีไว้เพื่อบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าทั้งแบบหาบเร่แผงลอย หรือผู้ที่ต้องการเงินก้อนหนึ่งสำหรับต่อยอดกิจการจากการเงินกู้ธนาคาร นั่นเอง อีกทั้งยังเป็นสินเชื่อธนาคารสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีงานทำ แต่มีหัวการค้า หัวนักธุรกิจที่ต้องการจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองนั่นเอง ซึ่งบุคคลดังกล่าวแม้ว่าจะยังไม่มีเงินทุนก็สามารถยื่นกู้สมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจได้เหมือนกัน เพียงแต่ต้องอาศัยบุคคล หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ผ่านการให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือตัวย่อ บสย. เป็นผู้ค้ำประกันจึงจะสามารถยื่นกู้สินเชื่อนี้ได้

  สินเชื่อประชาชนสุขใจ ธนาคารออมสินมีวงกู้ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท โดยมีระยะเวลากู้ไม่ต่ำกว่า 36 เดือน และไม่เกินสิบปีนั่นเอง

  สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทย

  ที่มา : https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/XpressLoan.aspx

  อีกหนึ่งตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย ได้แก่ สินเชื่อประเภทสินเชื่อเงินด่วนจากธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีชื่อเรียกว่า สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีความโดดเด่นด้านการรองรับฐานลูกค้า ผู้ต้องการเงินกู้ด่วนที่มีหลากหลายกลุ่ม หลากหลายอาชีพ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทยนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องการใช้เงินกู้ด่วน ซึ่งสามารถสมัคร ลงทะเบียนขอกู้ธนาคาร ขอสินเชื่อธนาคารได้ง่ายๆ  ไม่ต้องอาศัยคนมาค้ำประกันการกู้เงินจากธนาคาร ไม่เพียงเท่านี้สินเชื่อผลิตภัณฑ์นี้ของธนาคารกสิกรไทยยังไม่กำหนดว่าคุณจะเอาเงินกู้ฉุกเฉินนี้ไปใช้ทำอะไร ผู้ยื่นกู้ธนาคารสามารถนำเงินกู้ไปใช้ได้ตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล ทั้งการดาวน์รถ, การตกแต่งต่อเติมบ้าน, การเรียนต่อ, จัดงานแต่งงาน, เงินสำรองสำหรับค่าเทอมของลูก หรือแม้กระทั่งสำหรับการลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทำยื่นกู้ธนาคารได้เช่นกัน

  สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทยอนุมัติวงเงินสูงสุดมากถึง 5 เท่าของรายได้ของผู้ขอกู้เงินกู้ธนาคาร โดยอยู่ในเกณฑ์วงเงินกู้ธนาคารสูงสุดไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาทด้วยกัน โดยมีระยะเวลากู้เงินกู้ธนาคารไม่เกิน 60 เดือน หรือ 5 ปีนั่นเอง

   

  กู้เงินผ่านแอพธนาคาร และแอพออนไลน์

  ปัจจุบันพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) โลกของพวกเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลซึ่งหลากหลายสิ่ง หลากหลายสินค้าและบริการ หลากหลายธุรกรรมสามารถกระทำได้บนโลกออนไลน์ โดยการกู้เงินกับธนาคาร เพื่อขอเงินกู้ธนาคารก็เป็นหนึ่งในความสะดวกสบายแห่งยุค ซึ่งการขเงินกู้ธนาคาร ผ่านแอพออนไลน์ในปัจจุบันมีมากมายเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นการขอเงินกู้ธนาคาร การยืมเงินผ่าน Dolfin Money By KBank และการขเงินกู้ธนาคาร การกู้เงินด่วนออนไลน์ผ่านแอพที่มีชื่อว่า “แอพป๋า/ดอลฟินมันนี่ รีวิว” เป็นต้น โดยแต่ละช่องทางการการขอเงินกู้ธนาคาร การกู้เงินผ่านแอพธนาคาร และแอพออนไลน์มีรูปภาพประกอบด้านล่าง

  ที่มา : https://www.moohin.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E/ 

  ที่มา : https://www.moohin.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E/

   

   อัพเดทวันที่ 31 มกราคม 2566

  เงินกู้ธนาคารมีที่ไหนแนะนำบ้าง?

  เงินกู้ธนาคารมีที่ดีๆ มากมาย เช่น ธนาคาร ธกส ธนาคารทีทีบี ไทยพาณิชย์ เป็นต้น

  เอกสารอะไรใช้ในการรับเงินกู้ธนาคาร?

  เงินกู้ธนาคารจะใช้บัตรประชาชน เอกสารแสดงรายได้ และสมุดบัญชีธนาคาร

  เงินกู้ธนาคารคิดดอกเบี้ยสูงสุดเท่าไหร่? ให้วงเงินสูงไหม?

  เงินกู้ธนาคารคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี และวงเงินสูงสุดเป็นหลักแสนหลักล้าน