ธนาคาร
วิธีของการปล่อยเงิน

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครเลย

  ต้องการกู้เงินง่ายบนแอพถูกกฎหมายหรือแอพผ่อนของ รับสินเชื่อมากมายกับบริษัทเงินด่วนทันใจให้ผ่อนโทรศัพท์ไม่ใช้บัตรวันนี้

  กู้เงินซื้อบ้าน

  กู้เงินซื้อบ้านวันนี้ผ่อนสบายนานถึง 30 ปี

  happy loan

  happy loan บริการสินเชื่อดีๆ ชำระเป็นงวดได้

  เมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อรถจักรยานยนต์

  เปิดบริการเมืองไทยแคปปิตอลสินเชื่อรถจักรยานยนต์ 2566

  กู้เงินออนไลน์ธนาคารออมสิน

  กู้เงินออนไลน์ธนาคารออมสินอนุมัติรวดเร็ว

  กรุงศรีอ้อโต้

  กู้กรุงศรีอ้อโต้วันนี้รับสิทธิพิเศษจำนวนมาก เช็คเลย!

  กู้เงินที่ไหนดี

  ที่มา : https://www.freepik.com/free-vector/vector-illustration-retro-style-hand-giving-money-other-hand_10603249.htm#query=borrow%20money&position=1&from_view=search 

  ก่อนที่จะพาผู้อ่านทุกท่านไปหาคำตอบ และให้คำแนะนำว่ากู้เงินที่ไหนดี ไม่ว่าจะกู้เงินที่ไหนดีจากแหล่งกู้เงิน แหล่งเงินด่วน ตลอดจนกู้เงินธนาคารไหนดี หาแหล่งเงินกู้ รวมถึงหายืมเงินที่ไหนดี ขอผู้ทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Keywords ของคำถามกู้เงินที่ไหนดี ทั้งการกู้เงินคืออะไร เงินกู้คืออะไร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้คืออะไรเสียก่อน

   

  การกู้เงิน คืออะไร?

  จากคำถามที่ว่ากู้เงินที่ไหนดีนั้นหนึ่งในคำที่มีความสำคัญของคำถามกู้เงินที่ไหนดี ได้แก่ กู้เงิน ซึ่งการ กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ การกู้นอกระบบ ตลอดจนการกู้เงินออนไลน์ได้จริงล้วนมีพื้นฐานมาจากการกู้เงินทั้งสิ้น ซึ่งคำที่มีความสำคัญของคำถามกู้เงินที่ไหนดีอย่างการกู้เงินมีทั้งแบบกู้ในระบบธนาคาร และแบบกู้นอกระบบ การกู้เงินทั้งสองแบบล้วนมาจากพื้นฐานของการกู้เงินทั้งสิ้น ไม่ใช่การนำเงินที่มีอยู่มากดเงินสดแบบการทำบัตร atm โดยเบื้องต้นจะอธิบายคำจำกัดความของการกู้เงินให้ทุกท่านทราบได้ทราบเสียก่อน

  คำที่มีความสำคัญของคำถามกู้เงินที่ไหนดีอย่างการกู้เงิน การต้องการกู้เงินด่วน หรือการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ หรือการกู้เงินธนาคารไหนดี หรือการกู้นอกระบบ หรือการกู้เงินออนไลน์ได้จริงล้วนมีพื้นฐานมาจากคำว่า “การยืม” โดยการยืมนั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาที่ประกอบด้วยคู่กรณี 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร นั้นเปรียบเสมือนผู้ให้ยืม และผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วน ผู้ที่มองหาแหล่งเงินกู้ที่ไหนดีเป็นผู้ยืมนั่นเอง ทั้งนี้ผู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามที่แต่ละสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร กำหนดในการกู้เงินที่ไหนดี

  สัญญายืมเป็นสัญญารูปแบบหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้ทำการส่งมอบ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ตัวเองมีในทรัพย์สินนั้นๆ แก่ผู้ยืม เพื่อผู้ที่ยืมไปนั้นสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้ โดยที่ผู้ยืมต้องทำการตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมมาแก่ผู้ให้ยืมเมื่อได้ใช้เสร็จแล้วนั่นเอง โดยการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ การเงินออนไลน์ได้จริง การหาแหล่งเงินกู้ การกู้เงินที่ไหนดี จากธนาคารจะเป็นในรูปแบบของการกู้สินเชื่อดอกเบี้ยเงินกู้จากธนาคาร โดยบางสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารอาจจะยอมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยเงินกู้ในวงเงินสูงก็ได้ 

   

  เงินกู้ คืออะไร?

  เมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงคำที่มีความสำคัญของคำถามกู้เงินที่ไหนดีอย่างการกู้เงิน ตลอดจนแนะนำให้รู้จักกับแหล่งกู้เงิน การหาแหล่งเงินกู้ การหายืมเงินที่ไหนดี การกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร ไปบ้างแล้ว คราวนี้จะพาคุณมารู้จักกับคำว่า เงินกู้กันบ้าง

  เงินกู้ หมายถึง การที่บุคคลต้องการกู้เงินด่วน ต้องการแหล่งเงินด่วน ต้องการหาแหล่งเงินกู้ ต้องการหายืมเงินที่ไหนดี ผู้ที่มีคำถามกู้เงินที่ไหนดี ตลอดจนผู้ที่ต้องการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ โดยเรียกแทนว่าผู้กู้ ซึ่งเป็นผู้ไปขอกู้

  เงินในปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้เงินนั่นเอง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ หรือหนี้ ตลอดจนชำระดอกเบี้ยเงินกู้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องตกลงว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวนเลยก็แล้วแต่สัญญาการกู้เงิน ทั้งนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่ตกลงกันไว้ โดยจำนวนเงินกู้จะมีมูลค่า และปริมาณมากมายเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้ที่เกิดคำถามกู้เงินที่ไหนดี ผู้ต้องการกู้เงินด่วนที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญากู้เงิน กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินในสัญญานี้อาจจะถูกการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูง ด้วยเหตุผลของความเสี่ยงสูง โดยผู้ที่เกิดคำถามกู้เงินที่ไหนดี ผู้ต้องการกู้เงินด่วน ผู้กู้เงินง่าย ผู้หาแหล่งเงินกู้ ผู้มองหาแหล่งเงินด่วนต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ให้กู้เงิน หรือผู้ปล่อยสินเชื่อกู้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญากู้เงิน 

   

  ประเภทของการกู้เงิน

  เมื่อทราบถึงความหมายของคำที่มีความสำคัญของคำถามกู้เงินที่ไหนดีอย่างเงินกู้ไปแล้ว ต่อไปนี้จะกล่าวถึงประเภทของการกู้เงิน ซึ่งมีด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ การกู้ในระบบ หรือที่เรียกว่าการกู้เงินจากธนาคาร และการกู้เงินนอกระบบธนาคาร 

  การกู้เงินจากธนาคารมีเพดานของดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่างเช่น การกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 15 ทั้งนี้การปล่อยสินเชื่อเงินกู้ของสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารจำเป็นต้องอยู่ในระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้เงินดอกเบี้ยต่ำธนาคาร ตลอดจนขั้นตอนวิธีการกู้เงินธนาคารไหนดีไว้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการยื่นกู้เงินธนาคารไหนดีที่ไม่เป็นมาตรฐาน อันจะส่งผลต่อการกู้สินเชื่อจำนำทะเบียนอนุมัติง่ายกู้ของธนาคารนั่นเอง

   

  เงินกู้นอกระบบ คืออะไร?

  เงินกู้นอกระบบ คือ ระบบการกู้เงินซึ่งผู้ให้กู้เงิน แหล่งกู้เงิน แหล่งเงินด่วนนั้นไม่ได้อยู่ในระบบสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร โดยการกู้นอกระบบนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง 

   

  สิ่งที่ควรทราบเมื่อขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร

  เมื่ออ่านถึงตรงนี้แล้วหลายท่านอาจจะเริ่มได้คำตอบของคำถามกู้เงินที่ไหนดีกันบ้างแล้ว ต่อจากนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านมาหาคำตอบของกู้เงินที่ไหนดีอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการทราบถึงสิ่งที่จำเป็นในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร ซึ่งหากคุณต้องการ หรือจำเป็นจะต้องกู้เงินดอกเบี้ยต่ำของแหล่งกู้เงิน แหล่งเงินด่วน สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร สิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ที่คุณต้องพิจารณา ได้แก่ ความสามารถในการชำระหนี้ หลังจากนั้นถึงจะเลือกชนิด และประเภทของสินเชื่อกู้เงินของแต่ละแหล่งกู้เงิน แหล่งเงินด่วน สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารให้เหมาะสมกับตัวของคุณเอง จากนั้นคุณควรจะทำความเข้าใจต่อเงื่อนไขในการกู้สินเชื่อธนาคาร เพื่อสุดท้ายแล้วคุณสามารถพร้อมต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อของแหล่งกู้เงิน แหล่งเงินด่วน สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารตามที่ยื่นกู้เอาไว้ และเพื่อตามหาว่ากู้เงินที่ไหนดี, กู้เงินธนาคารไหนดี และหายืมเงินที่ไหนดี เป็นต้น

   

  เอกสารที่ใช้สำหรับสินเชื่อกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร

  เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นกู้สินเชื่อของแหล่งกู้เงิน แหล่งเงินด่วน สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารนั้นก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในคำตอบของคำถามกู้เงินที่ไหนดี ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นกู้สินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคาร ตลอดจนแหล่งกู้เงิน และอาจแตกต่างตามแต่ละประเภทของสินเชื่อเช่นกัน โดยเอกสารที่ใช้กู้เงินง่ายจากแหล่งกู้เงิน แหล่งเงินด่วน สถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เอกสารประจำตัว, เอกสารเกี่ยวกับรายได้ และเอกสารอื่นๆ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

   

  เอกสารประจำตัวที่ใช้กู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร

  1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และหรือ/ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
  3. สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า หรือสำเนาใบมรณบัตร
  4. สำเนาหลักฐานของผู้ที่เคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลสกุล (ถ้ามี)
  5. หากเป็นนิติบุคคล อาจจะต้องใช้สำเนาทะเบียนการค้า และ/หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

   

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินง่ายจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงิน หรือยื่นกู้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารสามารถแบ่งย่อยออกเป็นเอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ, เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) และเอกสารสำหรับนิติบุคคล

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่  ใบรับรองเงินเดือน และ/หรือหลักฐานการรับ-การจ่ายเงินเดือนจากนายจ้างของคุณ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร สำหรับผู้มีอาชีพอิสระประกอบด้วยสำเนาสัญญาว่าจ้าง และหลักฐานสำหรับการจ่ายค่าจ้าง ในกรณีที่เป็นสัญญาจ้าง, หากเป็นหมอ วิศวกร และผู้สอบบัญชี ควรแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประกอบกับบัญชีเงินฝาก พร้อมแสดงใบแจ้งยอดบัญชี (Bank Statement) ของบัญชีเงินฝาก หรือของกิจการย้อนหลังอย่างน้อยครึ่งปี และเอกสารสุดท้าย ได้แก่ หลักฐานรายได้ และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ อาทิ ใบหุ้น, พันธบัตรของรัฐบาล และบัญชีเงินฝากธนาคาร 

  เอกสารเกี่ยวกับรายได้ที่ใช้กู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร สำหรับนิติบุคคลใช้เอกสารสำเนางบการเงินของปีล่าสุด และต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี,  สำเนาที่แสดงภาษีเงินได้ประจำปี, สำเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักค้ำประกัน และสุดท้าย คือ แผนที่ซึ่งแสดงที่ตั้งสถานประกอบการ 

   

  วิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร

  หลังจากที่เตรียมเอกสารในการกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งเป็นหนึ่งในคำสำคัญของคำตอบของคำถามกู้เงินที่ไหนดี โดยภายในย่อหน้านี้จะพูดถึงคำตอบของคำถามกู้เงินที่ไหนดีอีกคำสำคัญหนึ่ง ได้แก่ วิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร โดยมีรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการเตรียมพร้อมในการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารดังต่อไปนี้

  การทำประวัติด้านการเงินให้พร้อมก่อนที่จะทำการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นประวัติชำระสินเชื่อจากธนาคาร แหล่งกู้เงิน แหล่งเงินด่วนต่างๆ ว่ามีการค้างชำระมั้ยหรือ

  1. อย่างไร โดยธนาคารส่วนใหญ่จะไปใช้บริการของบริษัทเครดิตบูโรในการเช็ตประวัติด้านการเงิน
  2. Bank Statement หรือการเดินบัญชีสำหรับการกู้เงินธนาคาร กล่าวคือ การทำรายการของธุรกรรมให้เงินมีการเข้า-ออกภายในบัญชีธนาคาร เพื่อนำข้อมูลแสดงรายการเดินบัญชีไปยื่นเป็นหลักฐานแสดงรายได้ในการยื่นกู้เงินแก่ธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินต่างๆ 
  3. การประเมินความสามารถในการผ่อนจ่ายในแต่ละงวด ในแต่ละเดือน
  4. ควรเตรียมความพร้อมโดยการเป็นหนี้ที่อื่นๆ ให้น้อยที่สุด หรือไม่เป็นหนี้เลยก่อนที่จะยื่นกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคาร เพื่อเป็นผลดี และเพื่อที่จะไม่ส่งผลต่อวงเงินที่อนุมัติ
  5. เตรียมเอกสารในการยื่นกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือธนาคารให้พร้อมทุกเอกสาร

   

  กู้เงินที่ไหนดี : ขอสินเชื่อธนาคารไหนง่ายสุด

  เมื่ออ่านมาถึงย่อหน้านี้แล้วคำถามว่ากู้เงินที่ไหนดีเริ่มมีคำตอบให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยหลังจากนี้จะยกตัวอย่างแหล่งกู้เงินที่ไหนดีให้ผู้อ่านทุกท่านได้ตัดสินใจกับคำตอบของคำถามกู้เงินที่ไหนดีอย่างเห็นภาพมากไปกว่าเดิม

  เริ่มต้นที่คำตอบของคำถามแหล่งกู้เงินที่ไหนดีจากการขอสินเชื่อธนาคารก่อน ซึ่งสินเชื่อที่น่าสนใจในปัจจุบันและตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายมีดังต่อไปนี้

   

  กู้เงินที่ไหนดี : สินเชื่อกรุงไทย Smart Money จากธนาคารกรุงไทย

  เริ่มต้นคำตอบของคำถามแหล่งกู้เงินที่ไหนดีจากการขอสินเชื่อธนาคารที่ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money โดยสินเชื่อนี้จัดอยู่ในประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์ ซึ่งเหมาะสำหรับเจ้าของ SME หรือร้านค้ารายย่อยทั่วไป และ/หรือเหมาะสำหรับฟรีแลนซ์ที่สามารถหารายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน โดยคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้สินเชื่อนี้ต้องไม่มี

  ประวัติไม่ดี ไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน และที่สำคัญ คือ ไม่มีหนี้สินท้วมตัว สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยนี้ไม่ต้องอาศัยบุคคล และ/หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกันอีกด้วย

  สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ธนาคารกรุงไทยมีวงกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ของผู้ยื่นกู้เงินง่าย โดยอยู่ในเกณฑ์วงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาท ในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อเป็นเจ้าของร้านค้ารายย่อย วงเงินของสินเชื่อถูกกฎหมายออนไลน์นี้จะได้รับไม่เกินห้าแสนบาท โดยมีระยะเวลากู้ไม่เกิน 60 เดือน 

   

  กู้เงินที่ไหนดี : สินเชื่อประชาชนสุขใจ จากธนาคารออมสิน

  อีกหนึ่งตัวอย่างคำตอบของกู้เงินที่ไหนดีจากการขอสินเชื่อธนาคาร ได้แก่ สินเชื่อจากธนาคารออมสินที่มีไว้เพื่อบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระทั้งแม่ค้าพ่อค้า หรือผู้ที่ต้องการกู้เงินด่วนสำหรับต่อยอดกิจการจากการกู้เงินธนาคาร อีกทั้งยังเป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีงานทำ แต่มีหัวธุรกิจที่ต้องการจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองนั่นเอง ซึ่งบุคคลดังกล่าวแม้ว่าจะยังไม่มีเงินทุนก็สามารถยื่นกู้สินเชื่อประชาชนสุขใจได้เหมือนกัน เพียงแต่ต้องอาศัยบุคคล หรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ผ่านการให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. เป็นผู้ค้ำประกันจึงจะสามารถยื่นกู้สินเชื่อนี้ได้

  สินเชื่อประชาชนสุขใจ ธนาคารออมสินมีวงกู้ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท โดยมีระยะเวลากู้ไม่ต่ำกว่า 3 ปีและไม่เกิน 10 ปี

   

  กู้เงินที่ไหนดี : ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุด

  หากพิจารณาถึงอีกหนึ่งคำตอบของกู้เงินที่ไหนดี ธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุดก็เป็นหนึ่งในคำตอบที่ดีของคำถามกู้เงินที่ไหนดี โดยธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุดในปีพ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีประมาณ 7 สินเชื่อเงินสดที่จะมาแนะนำให้ผู้อ่านทุกท่านทราบ โดยมีรายละเอียดดังตารางการเปรียบเทียบด้านล่างนี้

  สินเชื่อจากธนาคาร วงเงินสูงสุดที่จะอนุมัติ ดอกเบี้ยเงินกู้ รายได้ขั้นต่ำ
  Krungsri First Choice บัตรกดเงินสด วงเงินสูง 5 แสนบาท ร้อยละ 25 ต่อปี 10,000 – 15,000 บาท
  KBannk Xpress Loan วงเงินสูง 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 15 – 25 ต่อปี 15,000 บาท
  CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash วงเงินสูง 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 – 11.99 ต่อปี 20,000 บาท
  TMB แคชทูโก วงเงินสูง 1.5 ล้านบาท ร้อยละ 9 – 25 ต่อปี 20,000 บาท
  Citibank สินชื่อส่วนบุคคลซิตี้ วงเงินสูง 2 ล้านบาท ร้อยละ 13.99 – 23.99 ต่อปี 20,000 บาท
  KTC Proud วงเงินสูง 3 ล้านบาท ร้อยละ 0.93 ต่อเดือน ถึงร้อยละ 25 ต่อปี 12,000 บาท
  SCB Speedy Loan วงเงินสูง 5 ล้านบาท ร้อยละ 9.99 – 25 ต่อปี 15,000 บาท

   

  จาดตารางด้านบน พบว่าสินเชื่อ SCB Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ และสินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดจากธนาคารกรุงศรีมีการอนุมัติวงเงินสูงสุด และต่ำสุดตามลำดับ, สินเชื่อ CIMB Thai สินเชื่อบุคคล Personal Cash และสินเชื่อ TMB แคชทูโก มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำที่สุดในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี และ สินเชื่อ Krungsri First Choice บัตรกดเงินสดอนุมัติไวจากธนาคารกรุงศรีมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นในระดับต่ำที่สุดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน 

  เมื่อผู้อ่านทุกท่านอ่านมาถึงตารางเปรียบเทียบการปล่อยสินเชื่อของแต่ละธนาคารแล้ว คงจะมีตัวเลือกแหล่งกู้เงินที่ไหนดีขึ้นมาไม่มากก็น้อย โดยต่อจากนี้จะพาทุกท่านไปพบกับตัวเลือกแหล่งกู้เงินที่ไหนดีอีกตัวเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์กับยุคสมัยดิจิตอลในปัจจุบัน

   

  กู้เงินที่ไหนดี : กู้เงินผ่านแอพออนไลน์

  ที่มา : https://www.freepik.com/free-vector/online-lending-isometric-composition-customer-with-mobile-device-during-getting-loan-blue_6870620.htm#query=bank%20loan&position=4&from_view=search 

  สุดท้ายนี้ในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลหลากหลายธุรกรรมสามารถกระทำได้บนโลกออนไลน์ โดยการกู้เงินเงินออนไลน์ได้จริงผ่านแอพธนาคารก็เป็นหนึ่งในความสะดวกสบายแห่งยุคเช่นกัน

  การกู้เงินออนไลน์ได้จริงผ่านแอพในปัจจุบันมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินผ่านแอพ LINE BK, การกู้เงินผ่านแอพ Dolfin Money By KBank และการกู้เงินผ่านแอพสินเชื่อกู้ง่าย งเนกู้ง่าย Xpress Loan จาก K Plus ของธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น โดยแต่ละแอพกู้เงินง่ายที่มีบริการกู้เงินผ่านแอพทั้งจากแอพธนาคาร และแอพออนไลน์อื่นๆ มีรูปภาพประกอบดังนี้

  ที่มา : https://www.moohin.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E/ 

  ที่มา : https://www.moohin.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E/

  ที่มา : https://www.moohin.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E/ 

  ต้องการกู้เงิน ควรที่จะกู้เงินที่ไหนดี?

  หากสงสัยว่าจะกู้เงินที่ไหนดี ลองไปกู้เงินธนาคารต่างๆ หรือแอปกู้เงินมากมายได้เลย

  หากทราบแล้วว่าจะกู้เงินที่ไหนดี ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

  เมื่อเลือกได้แล้วว่าจะกู้เงินที่ไหนดี ก็ให้ท่านเตรียมเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน เตรียมประวัติบูโรให้ดี และไม่ติดแบล็กลิสต์มาก่อน

  ถ้าไม่รู้จะกู้เงินที่ไหนดี ควรทำอย่างไร?

  หากไม่รู้จริงๆ ว่าจะกู้เงินที่ไหนดี ก็ให้แนะนำไปลองค้นหาใน Google หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่การเงินดูได้เลย

  ข่าวและบทความ