ทำความรู้จักกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 (อัพเดตปี 2566)

จากสถานการณ์ข่าวล่าสุดของข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ได้มีการเคลื่อนไหวถึงความคืบหน้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 โดยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้เร่งกำชับให้ทางกระทรวงการคลังรีบดำเนินการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและทำการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ทันภายในวันที่ 1 เดือนมีนาคม ปี 2023 นี้ ซึ่งปัจจุบันได้มีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 เป็นจำนวน 22 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนใหม่และผู้ลงทะเบียนการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า โดยคาดการณ์ว่าการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2566 จะประกาศภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อให้ทราบว่าได้สิทธิอะไรบ้างและผู้ใดมีสิทธิในสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดโดยจะให้เช็คสถานะก่อนการเปิดใช้สิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566

คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคมแห่งปี 2023 นี้นับว่าเป็นที่น่าสนใจและเป็นที่จับตามองของใครหลายๆ คนที่ต้องการใช้สิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยสิ่งสำคัญคือการเช็คคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก่อนที่จะทำการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 มีดังนี้

  • ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคมต้องเป็นสัญชาติไทย ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป
  • การเปิดใช้สิทธิ ผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ต้องมีรายได้ต่อปีคนละไม่เกินกว่าหนึ่งแสนบาท และรายได้เฉลี่ยต่อปีคนในครอบครัวของผู้ใช้สิทธิในสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทเช่นกัน 
  • ผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ต้องไม่มีวงเงินในการกู้ แต่ถ้าหากมีวงเงินในการกู้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดของทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม

หากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ไม่ผ่านต้องทำยังไง?

จากข่าวล่าสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 มีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวน 22 ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากๆ โดยการที่มีประชาชนลงทะเบียนการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมากขนาดนี้ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่อนข้างนาน อีกทั้งมีสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยคือต้องมีการคัดกรองประชาชน ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ก็มีจำนวนประชากรเป็นหลักล้านด้วยเช่นกัน โดยคำถามต่อมาที่ว่าหากคุณสมบัติของผู้สมัครครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขของสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดแล้วแต่ดันเช็คสถานะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมีนาคม 2566 ไม่ผ่านต้องทำยังไง? คำตอบก็คือทางกระทรวงการคลังจะมีการเปิดช่วงเวลาให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านธนาคารกรุงไทยเพื่อดำเนินในสิทธิการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งนั่นเอง