ลงทะเบียนรับเบี้ยคนชรา ต้องใช้อะไรบ้าง

หากสงสัยว่าเบี้ยคนชราหรือเงินคนชรานั้นคืออะไร ก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเงินเยียวยาที่รัฐบางมอบให้กับกลุ่มคนที่เข้าข่ายผู้สูงอายุ ซึ่งคนที่ลงทะเบียนได้นั้นต้องเป็นคนไทย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงคนที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 อีกทั้งต้องไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงเงินบำนาญต่าง ๆ อีกด้วยถึงจะสมัครเบี้ยคนชราได้ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบรายละเอียดเรื่องของเอกสารที่ใช้สมัครเบี้ยผู้สูงอายุ 2566 พบว่าผู้สมัครเบี้ยคนชราต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่ายตัวเอง พร้อมกับทะเบียนบ้านและบัญชีธนาคารมาติดต่อสมัครเบี้ยชรา หรือลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ประจำปี 2566 อย่างไรก็ตาม หากใครไม่สะดวกที่จะสมัครเบี้ยคนชราผ่านช่องทางออนไลน์ ก็จะต้องลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง และถ้าใครอยากเช็คดูว่าเบี้ยผู้สูงอายุได้เท่าไหร่ หรือเบี้ยคนชราออกวันไหน ก็สามารถตรวจสอบได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ

เบี้ยคนชรารอบใหม่ปี 2566 กับสิ่งที่คุณต้องรู้

ในปี 2566 หรือ 2023 นี้ ใครที่ต้องการสมัครเบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดต้องทำความเข้าใจกับกฎเกณฑ์ของเบี้ยคนชรากันก่อน ซึ่งสำหรับใครที่สงสัยว่ารอบนี้ตนเองจะได้เท่าไหร่ ก็ตอบได้ว่าขึ้นอยู่อายุของท่านด้วย จากการตรวจสอบข้อมูลเบี้ยคนชรา หรือเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพบว่าหากผู้ลงทะเบียนมีอายุ 60-69 ปี จะได้เบี้ยคนชรา 100 บาทต่อเดือน อายุ 70-79 ปี ได้เบี้ยคนชรา 150 บาทเดือน อายุ 80-89 ปี ได้เบี้ยชรา 200 บาทต่อเดือน และสำหรับคนที่มีอายุมากกว่า 90 ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 2566 250 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญของคนที่จะผ่านการอนุมัติสมัครลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ประจำปี 2566 ได้นั้นคือต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุมากกว่า 60 ปี หากท่านใดที่ขาดคุณสมบัติไปข้อใดข้อหนึ่งจากที่กล่าวมานี้ ก็จะส่งผลให้ท่านไม่ผ่านการอนุมัติเบี้ยผู้สูงอายุ 2566

เบี้ยคนชรา กับการเป็นสวัสดิการที่คนสูงวัยไม่ควรมองข้าม

สำหรับท่านใดที่เริ่มเข้าสู่ช่วงสูงวัยโดยมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ท่านมีสิทธิในการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ หรือสมัครเบี้ยคนชราที่หน่วยงานรัฐได้ โดยท่านจะได้รับเบี้ยคนชราตามอัตราที่รัฐกำหนดให้ต่อเดือน ทั้งนี้ แม้ว่าเงินช่วยเหลือหรือเบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดดังกล่าวจะไม่ได้มากมายถึงหลักพันบาทต่อเดือน แต่ก็พอจะกล่าวได้ว่าเบี้ยคนชราที่ว่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ท่านไม่ควรมองข้าม เพราะอย่างน้อยท่านก็สามารถนำเบี้ยผู้สูงอายุ 2566 มาใช้จ่ายค่ากินอยู่ และค่าเดินทางได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็นับว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของท่านไปไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับท่านใดที่ไม่แน่ใจว่าขั้นตอนสำหรับสมัครเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือลงทะเบียนต้องทำอย่างไรนั้น ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมกับเตรียมเอกสารสำหรับสมัครเบี้ยคนชราไว้ด้วย