อัพเดทบัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหนกับข่าวล่าสุดการทำบัตรคนจนรอบใหม่

ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันว่าบัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหน เราไปอัพเดทโครงการทำบัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุดกัน สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุด 2566 ที่ทางรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนเพื่อทำบัตรคนจน โดยเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระด้านสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้ขึ้นทะเบียนคนจนใหม่ทั้งคนเดิมและคนใหม่ โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 5 กันยายน ไปจนถึงเดือนมกราคม 2566 ทั้งนี้ก็ได้มีการประกาศผลรอบสุดท้ายกันไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วให้รอประกาศผลการตรวจพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งในเดือนม.ค. 2566 ว่าจะได้รับสิทธิหรือไม่ และหลาย ๆ คนก็คงจะมีคำถามว่าผู้ที่ถือบัตรเดิมนั้นบัตรคนจนยังใช้ได้อยู่ไหม แล้วบัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหน บัตรคนจนหมดอายุเมื่อไหร่อย่างไร เราไปดูกันเลย

อัพเดทบัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหนอย่างไรเช็คด่วน

อย่างที่ได้บอกไปแล้วข้างต้นเกี่ยวกับข่าวบัตรคนจนที่ได้มีขึ้นทะเบียนคนจนใหม่ทั้งคนเก่าและคนใหม่ ซึ่งก็จะประกาศผลผู้มีสิทธิในการทำบัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุดในเดือนมกราคม 2566 นี้ แล้วสำหรับคนถือบัตรเดิมบัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหนและบัตรคนจนใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ เนื่องจากบัตรคนจนที่ผ่านมานั้นได้เริ่มมาเมื่อปี 2560 มีกำหนดใช้งาน 5 ปี แล้วถ้าจะถามว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเขตวันไหน ซึ่งถ้าตามกำหนดแล้วก็คือหมดเขตในเดือนกันยายน 2566 อ้าว! แล้วแบบนี้บัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหนล่ะในเมื่อหมดเขตกันไปแล้ว อย่างไรก็ตามถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เมื่อกระทรวงการคลังได้มีการขยายเวลาบัตรคนจนหมดอายุออกไปก่อนเพื่อรอให้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์รอบใหม่ให้เสร็จสิ้น ก็ถือได้ว่าปัจจุบันนั้นก็ยังคงใช้เงินบัตรคนจนต่อไปได้อีกจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกใช้งานนั่นเอง

บัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหนรีบเช็คเงินบัตรคนจนล่าสุดเดือนธันวาคม 2566

อย่างที่ได้ถามกันว่าบัตรคนจนใช้ได้ถึงเดือนไหน ซึ่งก็ได้บอกกันไปแล้วว่าบัตรคนจนยังคงใช้ได้ไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกใช้ ฉะนั้น การโอนเงินในเดือนธันวาคม 2566 บัตรคนจนเงินเข้าวันไหนอย่างไรไปเช็คเงินบัตรคนจนล่าสุดกันเลย ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้ กรมบัญชีกลางแจ้งการโอนเงินดังนี้
ทุกวันที่ 1 ของเดือน วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน, ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน, ค่ารถบขส. 500 บาทต่อเดือน, ค่ารถไฟ 500 บาทต่อเดือน, ค่ารถขสมก.และรถไฟฟ้า MRT/BTS/ARL 500 บาทต่อเดือน
ทุกวันที่ 18 ของเดือน เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อเดือนและต่อครัวเรือน, เงินชดเชยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนและต่อครัวเรือน
ทุกวันที่ 22 ของเดือน เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ
หมายเหตุ: สำหรับเงินที่จ่ายในทุกวันที่ 1 ของเดือนไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้ แต่สำหรับเงินที่จ่ายในทุกวันที่ 18, 22 สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมเดือนถัดไปได้)

ระยะเวลาที่โครงการให้ลงทะเบียนบัตรคนจนเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไร

ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 5 กันยายน ไปจนถึงเดือนมกราคม 2566

บัตรคนจนจะประกาศผลเมื่อไหร่

ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนบัตรคนจนแล้วให้รอประกาศผลการตรวจพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งในเดือนม.ค. 2566

ข้อดีของผู้ถือบัตรคนจนคืออะไร

เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระด้านสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้มีรายได้น้อย