วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับรายละเอียดโครงการล่าสุด 2566

ก่อนที่จะไปดูวิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูรายละเอียดโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัครวันไหนอย่างไรกันก่อน สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ รัฐบาลได้มีการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้มีรายได้น้อยฐานะยากจนทั้งคนเดิมและคนใหม่โดยให้มีการลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566 โดยโครงการล่าสุดนี้ได้มีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครนั้นเข้มงวดมากขึ้น เพราะต้องการให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั้นเป็นผู้ที่มีความยากจนจริง ๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสมบัติของผู้สมัครตลอดจนเอกสารสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์และหน่วยรับลงทะเบียนทั่วประเทศ และวิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็สามารถจะทำได้ 2 ช่องทางด้วยกันก็คือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ออนไลน์และวิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านหน่วยรับลงทะเบียน ไปดูกันว่ามีวิธีและขั้นตอนในการสมัครอย่างไร

วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

สำหรับวิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเว็บไซต์นั้นเป็นวิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ที่สะดวกและง่ายโดยไม่ต้องยื่นเอกสารอะไรเพิ่มกรณีเป็นผู้สมัครแบบไม่มีครอบครัว ก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัคร และเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่ต้องการก้าวไปกับเทคโนโลยีนั่นเอง ซึ่งวิธีสมัครบัตรคนจนนี้มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการสมัครเท่านั้น เพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th และเลือกการลงทะเบียน หลังจากนั้นก็ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวต่าง ๆ เพียงเท่านี้การสมัครก็สำเร็จได้โดยง่าย ๆ แต่หากผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีครอบครัวจำเป็นต้องนำเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน และเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน, คู่สมรสและของบุตรไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียนอีกทีนั่นเอง

วิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านหน่วยรับลงทะเบียน

และอีกหนึ่งวิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้สมัครนั้นสามารถที่จะไปสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่คลังจังหวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศ หรือจะไปสมัครที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงและสะดวก สำหรับผู้ที่อยู่กรุงเทพฯ ก็สามารถที่จะไปสมัครได้ที่สำนักงานเขต กทม.ทั้ง 50 เขต และใครที่อยู่พัทยาก็สามารถที่จะสมัครได้ที่ศาลากลางเมืองพัทยา นอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธ.ก.ส.ทั่วประเทศเช่นกัน สำหรับเอกสารสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็มีบัตรประชาชน หากมีครอบครัวก็เพิ่มบัตรประชาชนของคู่สมรสและของบุตร ทั้งนี้หากเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองได้ก็ให้มอบอำนาจให้คนอื่นไปลงทะเบียนแทนได้เช่นกัน ซึ่งวิธีสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกในการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นั่นเอง