เงื่อนไขเงินสงเคราะห์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ 60 หรือที่เรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ เป็นบัตรที่คอยให้เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรคนจน หากถามว่าเงินเข้าเท่าไหร่ ก็ตอบได้ว่าผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุจะได้เงินไม่เท่ากันตามเงื่อนไขของผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2566 กล่าวคือ หากผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30000 บาทต่อปี จะได้เงินช่วยเหลือ 100 บาทต่อเดือน แต่สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30000-100000 บาทต่อปีขึ้นไป จะได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 50 บาทต่อเดือน โดยมีระยะเวลา 10 เดือน ซึ่งก็นับได้ว่าบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งโครงการรัฐที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุในปี 2023 ที่น่าสนใจ ส่วนผู้สูงอายุก็ควรหมั่นคอยติดตามข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอัพเดทข่าวอยู่เสมอเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิสำคัญของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ

 

วิเคราะห์กันชัด ๆ ทำไมเงินสงเคราะห์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุถึงไม่เยอะเหมือนที่หลายคนคิด

ผู้สูงอายุที่มีโอกาสได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ 60 อาจจะคาดการณ์ว่าเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ตนเองจะได้นั้นต้องเยอะแน่ ๆ แต่พอเอาเข้าจริงแล้ว ปรากฏว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุให้เงินเยียวยาแค่ 50-100 บาทต่อเดือนเท่านั้น ถ้าให้วิเคราะห์ว่าเหตุใดที่ทำให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุอัดฉีดเงินไม่เยอะอย่างที่หลายคนคิด ส่วนหนึ่งก็อาจะเป็นเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนมากมีรายได้อยู่แล้ว และจำนวนผู้สูงอายุในเมืองไทยก็มีจำนวนมาก หากจะเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงปี 2566 นี้ รัฐอาจจะต้องแบกรับภาระที่หนักเกินไป ด้วยเหตุนี้ จึงทำทำให้ผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เงิน 50-100 บาทต่อเดือน อย่างไรก็ตาม หากมองไปที่สิทธิอื่น ๆ ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ ก็นับว่ามีสิทธิพิเศษอีกหลายด้านที่ทดแทนกันได้ ซึ่งผู้สูงอายุต้องคอยติดตามอัพเดทข่าวอยู่เนือง ๆ บางทีแม้ตัวเงินเยียวยาอาจจะน้อย แต่หากมองไปที่สวัสดิการด้านอื่นก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือจากรัฐที่ไม่ควรมองข้าม 

ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยมองข้ามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ เพราะรู้ข้อมูลข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาว่าเงินช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุสูงสุดแค่ 100 บาทต่อเดือน แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุจะโอนให้กับท่านติดต่อกันถึง 5 เดือน ซึ่งรวมเป็นเงินกว่า 500 บาทที่ได้มาแบบฟรี ๆ ดังนั้น จึงไม่ควรมองข้ามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ได้ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม เงินจำนวน 500 บาทนี้ ท่านสามารถนำไปใช้จ่ายเป็นค่ากินค่าอยู่ ค่าเดินทาง หรือจะเก็บไปฝากเงินก็ได้เช่นกัน อนึ่ง แนวโน้มเทรนด์ผู้สูงอายุในประเทศไทยก็มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งไม่แน่เหมือนกันว่า อนาคตข้างหน้ารัฐอาจมีสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมในผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรคนจนให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายมากขึ้นและไม่ลำบาก