ผู้สูงอายุกลุ่มใดบ้างที่ไม่ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แม้ว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้สูงอายุจะเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่รัฐบาลมอบให้กับผู้สูงอายุ แต่ก็ไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุด ซึ่งถ้าถามว่ามีผู้สูงอายุกลุ่มใดบ้างที่ไม่สามารถลงทะเบียนสมัครโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ได้ คำตอบคือกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการจางรัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ เช่น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด หรือรายได้จากงานประจำ เป็นต้น และสำหรับใครที่อยากทราบข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2566 ก็สามารถเข้าไปดูได้ในช่องทางออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี เงื่อนไขสำคัญที่คุณต้องรู้เอาไว้ก่อนที่จะสมัครเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ ต้องมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น เพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินเดือนผู้สูงอายุปี 2023 จากการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ออนไลน์แล้ว

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2566 มีกี่งวด วันที่เท่าไหร่บ้าง

เบี้ยยังชีพหมายถึงสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่พอต่อการยังชีพ เช่น คนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดาร หรือคนที่ไม่มีรายได้จากการทำงาน ทั้งนี้ ในปี 2566 ทางรัฐก็ได้มีโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 โดยผู้ที่สามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสวัสดิการของรัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในรูปแบบอื่น ๆ สำหรับตารางการจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารนั้นมีด้วยกัน 3 งวด ได้แก่ งวดเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2566 โดยจะจ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม งวดที่สองคืองวดเดือนสิงหาคม 2566 โดยจ่ายเงินวันที่ 19 สิงหาคม และงวดที่สามคือเดือนกันยายน 2566 ซึ่งรัฐจะโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 กันยายน นั่นเอง เพียงเท่านี้คุณก็ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าวันไหน อนึ่ง หากคุณอยากรู้ขั้นตอนการรับเงิน หรือวิธีรับเงินโดยละเอียด คุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุต่อได้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สวัสดิการเพื่อคนวัยเกษียณรายได้ต่ำ

สำหรับคนที่อยู่ในช่วงวัยเกษียณ หรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่มีรายได้ต่ำ อาจจะเผชิญกับรายจ่ายจำนวนมาก ทั้งค่ากินอยู่ และค่ารักษาพยาบาล นั่นจึงทำให้หลายคนไปกู้เงินนอกระบบ แต่อยากบอกว่าอันที่จริงแล้วทางรัฐก็มีสวัสดิการดี ๆ อย่างโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 อยู่ ซึ่งถ้าถามว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ว่ามานี้คืออะไร ก็สามารถกล่าวได้ว่าเบี้ยผู้สูงอายุคือสวัสดิการจากทางรัฐที่มอบให้กับผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสวัสดิการอื่น ๆ จากทางหน่วยงานรัฐนั่นเอง สำหรับขั้นตอนการรับเงิน และวิธีรับเงินนั้นก็ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่คุณไปลงทะเบียนสมัครเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับหน่วยงานรัฐที่เข้าร่วมโครงการ หรือจะลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 ออนไลน์ก็ได้เช่นกัน เพียงเท่านี้คุณก็จะได้มีเงินช่วยเหลือจากทางรัฐในการดำรงชีพเพิ่มมากขึ้น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะทำได้?

ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงจะทำเรื่องขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใช้เอกสารอะไรได้บ้าง?

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน เอกสารแสดงรายได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

สามารถให้ลูกหลานไปลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ไหม?

ลูกหลานหรือบุคคลอื่นสามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แทนได้ แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ