เช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุด ตรวจสอบประกันรายได้งวดที่ 8 เงินเข้าวันไหน

สมัครกู้เงินเลย

โครงการประกันรายได้ข้าวสำหรับเกษตรกร เปิดให้เช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุด หลังจากที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ลงมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยให้เงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรล่าสุด เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการผลิต 

ทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เร่งให้เงินเกษตรกรล่าสุด โดยได้เริ่มโครงการประกันรายได้ข้าวสำหรับเกษตรกรตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 และเริ่มจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเกษตรกรโดยตรง เกษตรกรสามารถเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดด้วยตัวเองได้จากช่องทางต่อไปนี้ 

ตรวจสอบเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุด เช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 

ขั้นตอนการเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดผ่านเว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

  1. เข้าไปที่ chongkho.inbaac.com เช็คสิทธิ์สำหรับเกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
  2. เช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
  3. หลักจากเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชน 13 หลัก ก็สามารถเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดได้เลย เช่น รายละเอียดบัญชี จำนวนเงินช่วยเหลือ และโครงการที่เกษตรกรจะได้รับเงินประกันรายได้เกษตรกร

หากทำการเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุด โดยเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว แต่ขึ้นว่า “ไม่พบข้อมูล” ให้เกษตรกรติดต่อหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิตามโครงการ ทั้งนี้สามารถทำการเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดวันนี้ก่อนหมดเขตช่วงระยะเวลาโครงการ

เช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุด โครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร และโครงการช่วยเหลือเกษตรกร

  1. โครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร เช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุด โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องการความเสี่ยงด้านราคา เพื่อไม่ให้เกษตรกรขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ อันเรื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และภัยธรรมชาติ ซึ่งโครงการเงินประกันรายได้เกษตรกรจะให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว 5 ชนิด คือ ประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลิ ประกันรายได้ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ประกันรายได้ข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ข้าวเปลือกปทุมธานี และประกันรายได้ข้าวเปลือกเหนียว โดยโครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร เช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดจะโอนเงินให้เกษตรกรโดยตรง เกษตรกรสามารถเช็คเงินโอนเข้าบัญชีธกสได้ที่แอพพลิเคชั่น A – Mobile 
  2. โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร โครงการนี้จัดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตร และให้ช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าว สร้างแรงจูงใจให้เกษตรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี 

ทั้งนี้การเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุด โครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร และโครงการช่วยเหลือเกษตรกร สามารถเช็คเงินโอนเข้าบัญชีธกส งวดแรกได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่แอพพลิเคชั่น A – Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ล่าสุดวันที่ 8 ธันวาคม สำหรับเกษตรกรที่แจ้งความประสงค์ในการเก็บเกี่ยวข้าวประจำปี 2566/2566 สามารถรับเงินประกันรายได้ข้าวได้แล้ววันนี้ ถือเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรในงวดที่ 8 ประจำเดือนธันวาคม 2566 ตรวจเช็คเงินเกษตรกรสามารถเช็คผ่านเว็บไซต์ได้เลยการตรวจเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดวันนี้เพื่อที่จะได้รับเงินทันที โดยทำการเช็คเงินเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนเพื่อดูว่าตนมีรายชื่อได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ และหากมีชื่อก็แนะนำให้ทำการเช็คเงินเกษตรอีกรอบหนึ่งเพือป้องกันความผิดพลาดในส่วนอื่นๆ เช่น ชื่อผิด เป็นต้น หลังจากพบชื่อที่เช็คเงินเกษตรกร 2566 แล้ว ท่านก็สามารถรอรับเงินเยียวยาได้เลยตามวันที่กำหนดโอนให้ในแต่ละรอบ เพราะการเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดวันนี้จะช่วยให้เราสามารถรู้รอบวันรับเงินได้อย่างชัดเจนอีกด้วย แุถมการตรวจสอบเงินเกษตรกรล่าสุดนั้นก็สามารถใช้เพียงแค่บัตรประชาชนกับวันเดือนปีเกิดก็สามารถตรวจสอบเงินเกษตรกรได้แล้ว เพียงแต่การเช็คเงินเกษตรกรนั้นอาจจะมีปัญหาบ้างในบางช่วงเวลาเพราะหากมีผู้เข้าถึงเว็บไซต์พร้อมกันเป็นจำนวนมากก็อาจจะทำให้เว็บไซต์ล่มได้ เพราะว่าปัจจุบันเว็บเช็คเงินเกษตรกร 2566 ยังไม่มีการแบ่งเซิร์ฟเวอร์ย่อยๆ ทำให้บางครั้งเซิร์ฟๆ เดียวไม่สามารถรองรับคนจำนวนมาพร้อมๆ กันได้นั่นเอง แต่ในอนาคตมีข่าวว่าเว็บเช็คเงินเกษตรกรจะมีการแบ่งเว็บย่อยๆ เพื่อรองรับให้ประชาชนหมู่มากสามารถเข้าไปได้โดยไม่ต้องกลัวเว็บล่ม และในอนาคตอาจจะมีช่องทางอื่นๆ ในการเช็คเงินเกษตรกร 2566 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่ให้การตอบรับในโครงการนี้มากขึ้น และล่าสุดเงินเกษตรกร 2566 กำลังมีการเปิดรอบใหม่อีกครั้งในช่วงปี 66 เนื่องจากตอนนี้ก็เข้าสู่สิ้นปีแล้ว แต่ก็ยังมีเกษตรกรที่ต้องการเงินเกษตรกร 2566 อยู่นั่นเอง และในล่าสุดก็สิ้นปี 65 เงินเกษตรกร 2566/2566 รอบใหม่ก็สามารถตรวจสอบสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com และตรวจสอบผลการโอนได้ที่ A-mobile ธ.ก.ส สามารถเบิกถินได้ที่ตู้ATM ธ.ก.ส ได้ทั่วประเทศ

อัปเดตล่าสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดทางรัฐจะเริ่มจ่ายเงินวันที่เท่าไหร่?

หลังจากเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดและได้รับสิทธิ์ เกษตรกรจะเริ่มได้รับเงินตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

ช่องทางเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดมีทางไหนบ้าง?

ช่องทางในการเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดมีหลากลาย นั่นคือ เว็บไซต์ แอพ A-Mobile รวมถึงธนาคารทุกสาขา

การจะเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุดต้องใช้เอกสารเยอะไหม?

บริการเช็คเงินเกษตรกร 2566 ล่าสุด ใช้เอกสารอย่างเดียวคือเลข 13 หลักบนบัตรประจำตัวประชาชน