บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร สิทธิประโยชน์มีอะไรบ้าง

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ภายใต้การนำรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้พ้นจากความยากจนจึงได้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาวันนี้ผ่านมาถึง 5 ปีกันแล้วก็จะมาย้ำกันอีกครั้งว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออะไร มีความสำคัญ และวัตถุประสงค์อะไรกันบ้าง ตลอดจนมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง เพราะมาถึงวันนี้หลาย ๆ คนก็อาจจะคงลืมกันไปบ้างแล้วนั่นเองไปดูกันเลย สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ เงินสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ส่วนด้วยกันคือ 1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นวงเงินซื้อสินค้าและบริการ ค่าน้ำค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม และส่วนที่ 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสารต่าง ๆ นั่นเอง และการใช้งานผ่านบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังช่วยลดการใช้เงินสดอีกด้วยซึ่งก็เป็นนวัตกรรมใหม่ในยุคสมัยใหม่นั่นเอง

รายละเอียดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย 2566

รัฐบาลก็คงยังดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2566 โดยเป็นโครงการรอบใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยทั้งคนใหม่และคนเก่าได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ซึ่งก็ต้องย้ำว่าโครงการรอบใหม่นี้เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยฐานะยากจน จึงได้ทำการปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณสมบัติที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้คนที่มีรายได้น้อยได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐคือมีความยากจนจริง ๆ เท่านั้น โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน -31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนทั่วประเทศที่ใกล้และสะดวก หรืออีกหนึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th และจะทำการประกาศผลผู้มีสิทธิในเดือนม.ค. 2566 นี้

การประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือความหวังของผู้มีรายได้น้อย

หลังจากที่โครงการบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มีการประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2566 ก็ทำให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือความหวังของผู้มีรายได้น้อยทั้งผู้ถือบัตรคนเดิมและคนใหม่ได้มีความหวังว่าจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหลังจากได้มีการประกาศผลวันสุดท้ายล่าสุดในวันที่ 25 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา บางคนที่ลงทะเบียนทั้งใหม่และเก่าเมื่อเข้าตรวจสอบแล้วปรากฎว่าสถานะไม่ผ่านก็คงต้องหมดหวังกันไปตาม ๆ กันก็เอาไว้คอยลุ้นในโครงการใหม่ซึ่งก็ไม่รู้จะมีเมื่อไหร่ และสำหรับบางคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือคนเดิมก็คงจะดีใจเมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฎสถานะผ่านและยังไม่ต้องดำเนินการอะไรให้รอประกาศผลอีกครั้งในเดือนมกราคม 2566 และสำหรับวิธีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นก็ต้องรอการประกาศใหม่อีกเช่นกัน