เช็คสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 ช่วยค่าอะไรบ้าง?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 เป็นโครงการที่สืบเนื่องต่อมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนมิถุนายน ซึ่งถ้าถามว่าแล้วในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 รัฐช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง คำตอบคือในเดือนกรกฎาคมนี้ รัฐยังคงช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเหมือนกับเดือนมิถุนายน นั่นคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคมจะได้รับเงินเยียวยาเพื่อซื้อสินค้า 200-300 บาทต่อเดือน ได้ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ค่ารถบขส. 500 บาทต่อเดือน ค่ารถไฟ 500 บาท ต่อเดือน และค่ารถไฟฟ้าอีก 500 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 ยังมีเงินสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเพื่อช่วยเหลือค่าไฟฟ้าอีก 315 บาทต่อเดือน และค่าน้ำประปาอีก 100 บาทต่อเดือนอีกด้วย และพิเศษกว่านั้น หากใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 และมีบัตรผู้พิการด้วยก็จะได้เบี้นคนพิการอีก 200 บาทต่อเดือน เรียกได้ว่าเป็นโครงการรัฐบาลที่คนรายได้น้อยไม่ควรพลาด

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 ให้เงินเท่าไหร่?

หนึ่งคำถามสำคัญยอดนิยมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 คือได้เท่าไหร่? โดยหากเราดูข้อมูลจากการติดตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์และข่าวทางออนไลน์จะพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจะได้วงเงินราว ๆ 2000 บาทขึ้นไป ซึ่งในจำนวนเงินดังกล่าวนี้จะแยกออกตามประเภทค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 จะช่วยเยียวยาทั้งค่าน้ำค่าไฟ ค่าซื้อสินค้า ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยคนพิการ และถ้าถามว่าใครได้บ้าง โดยหลัก ๆ แล้วคนที่จะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 ได้ต้องเป็นคนที่มีรายได้น้อยและเป็นผู้พิการเป็นหลัก อนึ่ง ควรดูรายละเอียดของเงินช่วยเหลือในแต่ละวันในเดือนกรกฎาคมด้วยว่ากดเงินสดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือไม่ เพราะเงินช่วยเหลือบางรายการ เราไม่สามารถกดเงินสดได้ และสำหรับคนที่สงสัยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเขตวันไหน ก็สามารถตอบได้ว่าหมดเขตวันสุดท้ายคือวันที่ 23 ของเดือนกรกฎาคม เมื่อหมดรอบนี้ไปแล้ว รอบถัดไปก็คือเดือนสิงหาคม 2566 ทั้งนี้ สำหรับคำถามที่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนนี้ได้เท่าไหร่ ก็ตอบได้ว่าประมาณ 2000-2500 บาท (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติแต่ละบุคคล) 

 

ต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 ได้?

สำหรับคนที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 นอกจากจะต้องมีสัญชาติไทยแล้ว ยังต้องทีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1 แสนบาท และรายได้ของครอบครัวผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนต้องไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีเช่นเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2566 ต้องมีทรัพย์สินที่มีมูลค่ารวมกันแล้วไม่เกิน 1 แสนบาทอีกด้วย ซึ่งเดือนกรกฎาคม หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคมก็เป็นรอบที่รัฐบาลเข้มงวดในเรื่องของคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดมากขึ้น เนื่องจากในรอบที่ผ่านมีมีผู้เข้าร่วมโครงการรัฐบาลหลายคนที่ไม่ได้ลำบากจริง ๆ เช่น บางคนมีฐานะทางบ้านดีอยู่แล้ว แต่ตนเองแค่ยังไม่มีงานทำ ก็เลยสมัคร และปรากฏว่าสมัครผ่านด้วย จึงทำให้คนที่ลำบากจริง ๆ เสียสิทธิไปอย่างน่าสเสียดาย ดังนั้นแล้ว การสมัครกดเงินสดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้จึงไม่เหมือนครั้งก่อน ๆ ซึ่งเราต้องคอบอัพเดทข้อมูลอยู่เรื่อย ๆ ด้วย