ยื่นประกันสังคมออนไลน์ ประโยชน์ที่นายจ้างต้องรู้ 2566

“ประกันสังคม” เมื่อได้ยินคำนี้เรามักจะคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการสุขภาพ หรือเงินกองทุนประกันสังคมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อครบกำหนดเงื่อนไข แต่ทราบหรือไม่ว่าประกันสังคมนั้นมีประโยชน์ทั้งกับนายจ้าง และลูกจ้าง ซึ่งถ้าหากนายจ้างทำประกันสังคมให้กับลูกจ้าง ก็จะทำให้ลูกจ้างรู้สึกได้รับหลักประกันในการใช้ชีวิตช่วงทำงาน แต่นายจ้างจะทำอย่างไรเมื่อต้องทำประกันสังคมให้กับลูกจ้าง 

ปัจจุบันนายจ้างสามารถยื่นประกันสังคมออนไลน์เพื่อทำประกันสังคมให้กับลูกจ้าง (สามารถยื่นประกันสังคมออนไลน์มาตรา 39, ยื่นประกันสังคมออนไลน์มาตรา 33, สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์) ซึ่งการยื่นประกันสังคมออนไลน์นั้นก็สามารถทำได้ง่าย ๆ และใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น โดยการยื่นประกันสังคมออนไลน์นายจ้างที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ประกันสังคม มือใหม่ก็สามารถยื่นประกันสังคมออนไลน์ได้  

วิธีลงทะเบียน ยื่นประกันสังคมออนไลน์ 2566

ก่อนที่จะดำเนินการยื่นประกันสังคมออนไลน์ นายจ้างจะต้องสมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนประกันสังคมยื่นออนไลน์ก่อน โดยวิธีลงทะเบียน ยื่นประกันสังคมออนไลน์ 2566 มีวิธีดำเนินการดังนี้ 

  • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ประกันสังคม แล้วเลือกหัวข้อ “สถานประกอบการ” 
  • เลือกยื่นประกันสังคมออนไลน์ “ขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต” และกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน สปส. 1 – 05 
  • ระบบจะส่งแบบฟอร์มยื่นประกันสังคมให้ทาง E- mail 
  • ผู้มีอำนาจลงชื่อ ประทับตรา พร้อมด้วยพยาน 2 คน 
  • สำนักงานประกันสังคมอนุมัติโดยส่ง User ID ให้ทาง E – mail 

หลังจากนั้นนายจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อลูกจ้างเพื่อเข้าระบบประกันสังคม โดยสามารถยื่นประกันสังคมออนไลน์นายจ้าง เพียงยื่นประกันสังคมออนไลน์ นายจ้างก็สามารถสมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์ให้กับลูกจ้างได้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมให้วุ่นวายเลย 

วิธีส่งเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ ยื่นประกันสังคมออนไลน์ 2566 

เมื่อนายจ้างได้สมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์ให้กับลูกจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทก็จะหักเงินบางส่วนของลูกจ้างทุกเดือนเพื่อนำไปเป็นเงินสมทบประกันสังคม และทุกครั้งที่มีการเงินสมทบประกันสังคม นายจ้างจะต้องนำเอกสารยื่นประกันสังคมออนไลน์ หลังจากนั้นนายจ้างสามารถเลือกวิธียื่นเงินสมทบประกันสังคมได้ 2 วิธี 

  1. นำข้อมูลส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง หรือนำส่งทางไปรษณีย์โดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็ค
  2. ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี หรือธนาคารทีทีบี ภายในจังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่ จากนั้นให้ส่งข้อมูลการชำระเงิน โดยยื่นประกันสังคมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ประกันสังคม 

สรุปยื่นประกันสังคมออนไลน์ 

จะเห็นได้ว่าการยื่นประกันสังคมออนไลน์ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด แม้บทความนี้จะเน้นไปที่การยื่นประกันสังคมออนไลน์นายจ้างให้กับลูกจ้าง แต่รู้หรือไม่ว่าการยื่นประกันสังคมออนไลน์เราก็สามารถยื่นประกันตนเองออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน แม้ในกรณีที่ไม่มีนายจ้าง เราก็สมัครยื่นประกันสังคมออนไลน์ให้กับตัวเอง หรือแม้แต่ส่งเงินสมทบประกันสังคมออนไลน์ได้ นอกจากนี้ เมื่อเกิดกรณีว่างงาน หรือตกงาน เราก็สามารถยื่นประกันสังคมออนไลน์เพื่อรับเงินสมทบช่วยเหลือในช่วงที่ว่างงานอีก 

ยื่นประกันสังคมออนไลน์วันนี้ได้ที่เว็บไซต์ไหน?

ปัจจุบันท่านสามารถยื่นประกันสังคมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/

นอกจากการยื่นประกันสังคมออนไลน์ ยังสามารถยื่นด้วยวิธีไหนได้บ้าง?

หากไม่สะดวกยื่นประกันสังคมออนไลน์ ท่านสามารถยื่นผ่านสำนักงานประกันหรือผ่านธนาคารก็ได้

ไม่จ่ายเงินสมทบจะสามารถยื่นประกันสังคมออนไลน์ได้ไหม?

หากไม่จ่ายเงินสมทบประกันเลย ท่านจะไม่สามารถยื่นประกันสังคมออนไลน์หรือทางสำนักงานได้