เงินเข้าบัตรคนจนได้เท่าไหร่ต่อเดือน

บัตรคนจนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งผู้ที่มีสิทธิได้รับโอนเงินเข้าบัตรคนจนจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ http://govwelfare.go.th ของรัฐบาล เมื่อมีการเช็กสิทธิ์บัตรคนจนและข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วทางรัฐบาลจะมีการโอนเงินเข้าบัตรคนจนเพื่อช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือนต่อไป บางคนอาจจะสงสัยว่าเงินเข้าบัตรคนจนในแต่ละครั้งที่รัฐบาลโอนให้กับผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรคนจนได้เดือนละเท่าไหร่ จากข้อมูลอัพเดตล่าสุดเดือนตุลาคม 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินบัตรคนจนจะได้รับการโอนเงินในการซื้อสินค้าเดือนละ 200-300 บาทและมีการโอนเงินเข้าบัตรคนจนเพื่อเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครั้วเรือนและรับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครั้วเรือน

เช็คเงินเข้าบัตรคนจนได้อย่างไร

การเช็คเงินเข้าบัตรคนจนเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยุ่งยาก ขั้นตอนการเช็คเงินเข้าบัตรคนจนมีขั้นตอนและช่องทางดังนี้คือ เมื่อรัฐบาลมีการจ่ายเงินเข้าให้ในบัตรคนจนล่าสุดในแต่ละเดือนเราสามารถที่จะเช็คเงินเข้าบัตรคนจนล่าสุดได้จากช่องทางผ่านตู้ ATM ของธนาคารทั่วไปก็ได้โดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนไปตรวจสอบยอดเงินที่ตู้ ATM ที่สามารถตรวจสอบยอดเงินได้เพราะบางตู้อาจจะยังไม่มีระบบรองรับ หรือจะเช็คเงินเข้าบัตรคนจนผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยกดหมายเลข 02-109-2345 แล้วกดเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทำตามขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียดเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเช็คเงินเข้าบัตรคนจนได้เช่นเดียวกับการเช็คผ่านตู้ ATM แถมยังสะดวกและรวดเร็วกว่ามาก

เงินเข้าบัตรคนจนเข้ากี่ครั้งต่อเดือน

หลายคนคงสงสัยว่าเงินที่รัฐบาลโอนเข้าบัตรคนจนเข้าวันไหนและเข้ากี่ครั้งต่อเดือน การโอนเงินเข้าบัตรคนจนเดือนนี้และทุกๆเดือน รัฐบาลจะมีการโอนเงินเข้าบัตรคนจนเดือนละสองครั้งและแบ่งการโอนเงินเข้าบัตรคนจนเป็นสองงวดโดยงวดแรกในวันที่ 1 ของทุกเดือนจะเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค ส่วนการโอนในงวดที่สองจะเป็นทุกวันที่ 18 ของเดือนซึ่งจะเป็นการโอนเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจำนวนเงินไม่เกิน 315 บาทและค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทโดยการโอนงวดที่สองนี้เราสามารถกดเงินสดบัตรคนจนล่าสุดออกมาเป็นเงินสดได้เพื่อนำไปจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามหน่วยงานหรือเคาน์เตอร์บริการต่างๆ