สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ เอกสารสำคัญสำหรับเจ้าหนี้และลูกหนี้

สมัครกู้เงินเลย

เอกสารสำคัญที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมยืมเงินระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ก็คือสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ หรือสัญญาผ่อนชำระหนี้ ซึ่งหากธุรกรรมการกู้ยืมเงินไหนก็ตามที่ไม่มีสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ ก็ให้ตัดสินใจง่าย ๆ ว่าอย่าได้กู้กับแหล่งเงินกู้เหล่านั้นโดยเด็ดขาด เพราะถ้าเราสมัครกู้เงินไปทั้ง ๆ ที่ไม่มีสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ เรามีโอกาสที่จะถูกโกงได้นั่นเอง ดังนั้น ในปี 2023 นี้ หากคิดจะกู้ยืมเงินไม่ว่าจากที่ใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือเราควรทำสัญญาเงินกู้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และควรถ่ายเอกสารใบสัญญายืมเงินไว้ติดตัวเราอีกฉบับหนึ่ง 

ในส่วนของเจ้าหนี้เองนั้นก็กล่าวได้ว่าสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระและเป็นสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายจะช่วยทำให้การปล่อยเงินกู้ของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมถึงสร้างความยำเกรงให้กับลูกหนี้ เพราะลูกหนี้ต่างรู้ดีว่าหากผิดนัดชำระคุณ คุณก็มีสิทธิฟ้องร้องได้โดยใช้สัญญากู้ยืมเงินและผ่อนชำระหนี้เป็นหลักฐานฟ้องร้องนั่นเอง

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ คืออะไร

สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่แวดวงการกู้ยืมเงิน เมื่อได้ยินคำว่าสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระอาจสงสัยว่าคืออะไร และมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ซึ่งสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระคือแบบฟอร์มที่ผู้ให้ยืมเงินกับผู้กู้ยืมเงินเซ็นข้อตกลงร่วมกัน โดยข้อมูลในสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระจะประกอบไปด้วยจำนวนเงินต้นที่ยืม อัตราดอกเบี้ย หลักประกัน วันที่ทำสัญญา ระยะเวลาการผ่อนชำระ และอื่น ๆ ที่ผู้ปล่อยเงินกู้สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในสัญญาผ่อนชําระหนี้เป็นงวดๆ ทั้งนี้ หากเป็นการกู้เงินออนไลน์ ก็จำเป็นที่จะต้องมีสัญญาเงินยืมเช่นเดียวกัน เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าธุรกรรมการกู้ยืมเงินที่มีความถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมีการลงลายมือชื่อหรือมีการยืนยันข้อตกลงในสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ ฉะนั้น สำหรับในปี 2566 นี้ หากใครที่คิดจะกู้ยืมเงิน ก็อย่าลืมเช็คความถูกต้องของข้อมูลในสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายเอาไว้ก่อนด้วย

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระ หลักฐานที่ฟ้องร้องคนโกงได้

เชื่อว่าหากเป็นการกู้ยืมเงินในระบบที่ถูกกฎหมาย และมีสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระที่แน่นอน เราอาจไม่ต้องกังวลเรื่องใด ๆ โดยเฉพาะความปลอดภัยและความเป็นธรรมในการให้บริการของธนาคาร แต่ทว่าสำหรับการการกู้ยืมเงินนอกระบบ (บางแห่ง) ที่ไม่มีสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระนับว่ามีความเสี่ยงอยู่มาก โดยเฉพาะการที่ผู้กู้ถูกเจ้าหนี้โกงทั้งในเรื่องของค่าธรรมเนียม และอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินจริง ดังนั้น หากไม่อยากตกเป็นเหยื่อ ผู้กู้ก็ควรทำสัญญา หรือร่างสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายไว้ใช้ในการยืมเงินนอกระบบไว้ด้วย เผื่อวันหนึ่งหากท่านโดนโกง ท่านจะได้สามารถใช้สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระดังกล่าวเป็นหลักฐานฟ้องร้องเจ้าหนี้ที่โกงเงินไปได้ ฉะนั้น โปรดจำไว้ว่าแม่จะเป็นการกู้ยืมเงินนอกระบบที่ขึ้นชื่อเรื่องของความง่ายในการอนุมัติ เราก็ไม่ควรเมินสัญญากู้ยืมเงินและผ่อนชำระหนี้ หรือสัญญาผ่อนชำระหนี้โดยเด็ดขาด

 

สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระปลอดภัยไหม?

การเซ็นต์สัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระจะช่วยให้เราเห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้น ป้องกันการโดนโกงดอก และยอดหนี้ได้

ควรทำสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระกับที่ไหน?

ควรทำเรื่องสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระกับธนาคาร เพราะมีความน่าเชื่อถือกว่าเงินนอกระบบอย่างมาก

ปัจจุบันสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระดำเนินการผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

การทำสัญญาเงินยืมแบบผ่อนชำระล่าสุด สามารถทำผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือออนไลน์ก็ได้เช่นกัน