มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ใครเป็นคนจัด

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้คือโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนโดยรัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งมหกรรมร่วมใจแก้หนี้จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทย รายละเอียดโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้คือ ต้องการให้มีการพบปะและพูดคุยระหว่างลูกหนี้กับสถาบันทางการเงินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้หนี้ให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามระบบและไม่ลำบากจนเกินไป โดยรูปแบบการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีการจัดในแบบมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรที่จะมีการทยอยจัดตามจังหวัดต่างๆเช่น กรุงเทพ หาดใหญ่ เชียงใหม่ ชลบุรี และมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ซึ่งจะมีการเปิดให้ประชาชนที่เป็นหนี้สามารถลงทะเบียนร่วมใจแก้หนี้ทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.bot.or.th/debtfair ซึ่งจะมีระยะเวลาในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการมหกรรมแก้หนี้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566-31 มกราคม 2566 นี้เท่านั้น


ข้อควรปฎิบัติในการลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้

หากมีข้อสงสัยว่าจะลงทะเบียนดีไหม และข้อปฎิบัติในการลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีอะไรบ้าง เราควรศึกษาถึงระละเอียดต่าง ๆ ซึ่งการที่รัฐบาลมีการจัดให้มีการลงทะเบียนโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่มีรายได้ไม่คงที่และอาจจะมีผลต่อค่าครองชีพ สามารถที่จะพูดคุยกับทางสถาบันทางการเงินเพื่อประนอมหนี้หรือหาวิธีและทางออกร่วมกันในการชำระหนี้ ซึ่งโครงการแก้หนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้มีการจัดขึ้นในครั้งนี้ ลูกหนี้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินควรที่จะมีการเข้าร่วมโครงการอย่างมาก และข้อที่ควรปฎิบัติสำหรับลูกหนี้ที่ต้องการเข้าร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้คือ ตรวจสอบสถานะการเป็นหนี้ว่าเราเป็นหนี้ประเภทใหนกับทางสถาบันทางการเงินและตรวจสอบว่าเราเป็นหนี้กับผู้ให้บริการทางการเงินรายใหนบ้างและเป็นหนี้จำนวนเท่าไร จากนั้นก็ตรวจสอบรายได้ของเราเองว่าสามารถผ่อนชำระหนี้ต่อเดือนได้ในจำนวนเท่าไร เพื่อใช้ในการประกอบเงื่อนไขการผ่อนชำระตลอดอายุสัญญา ซึ่งมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่ 26 กันยายน 2566 จนถึง 31 มกราคม 2566 ซึ่งมีระยะเวลาโครงการและเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ยาวนานถึง 5 เดือน

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีประโยชน์อย่างไร

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ที่ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นมีประโชน์อย่างมากสำหรับลูกหนี้และผู้ประกอบการที่มีปัญหาในการผ่อนชำระสินเชื่อต่างๆ กับทางสถาบันทางการเงิน โดยโครงการนี้มีสถาบันทางการเงินได้เข้าร่วมในโครงการถึง 60 สถาบัน ครอบคลุมไปถึงสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สินเชื่อทางการเกษตร หนี้ค่าประกันชดเชย บยส. และอื่นๆ ซึ่งโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ที่กระทรวงการคลังร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นนี้จะทำให้ลูกหนี้สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กลับมาดีขึ้น และสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ในกำลังที่ไม่หนักจนเกินไป ที่สำคัญมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาหนี้เสียของธนาคารที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้สินที่ได้กู้ยืมได้อีกด้วย และเป็นการลดปัญหาเรื่องการฟ้องร้องเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินได้อีกทางหนึ่ง ถ้าหากมีข้อสงสัยว่าลูกหนี้ควรจะสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ดีไหม เมื่อมองถึงประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับจากการสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ที่รัฐบาลได้มีการจัดขึ้น ลูกหนี้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินและไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ควรที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมเพื่อใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากการเข้าร่วมโครงการร่วมใจแก้หนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเราที่ไม่สามารถจ่ายคืนให้กับสถาบันทางการเงินได้แล้ว ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สามารถติดต่อได้ที่ใหนบ้าง

โครงการร่วมใจแก้หนี้ที่ทางรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการจัดขึ้นทั้งสองรูปแบบคือมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรที่จัดในจังหวัดต่างๆ และมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ที่เปิดลงทะเบียนแบบออนไลน์ที่ www.bot.or.th/debtfair เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินได้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการหกรรมร่วมใจแก้หนี้นั้น หากประชาชนหรือลูกหนี้มีข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับโครงการและต้องการทราบถึงรายละเอียดโครงการเช่น ผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้คือใครบ้าง หรือสงสัยว่าการเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ เราสามารถสอบถามรายละเอียดโครงการและสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ให้บริการทางการเงิน ธปท.ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 ในเวลาราชการ หรือติดต่อทาง Chatbot หมอหนี้ทาง Line @doctordebt หรือสะดวกจะติดต่อทาง E-mail: debtfair@bot.or.thได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรที่ได้มีการจัดตามจังหวัดต่างๆ เราสามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดการเป็นหนี้และการผ่อนชำระได้ที่บูธของสถาบันทางการเงินที่เราเป็นหนี้อยู่ก็ได้ ซึ่งทางสถาบันทางการเงินต่างๆทั้ง 60 แห่งได้มีการเตรียมข้อมูลและพนักงานไว้คอยให้คำปรึกษาทางด้านการเงินเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการผ่อนชำระต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถกลับมามีสภาพคล่องทางด้านการเงินและสามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติเหมือนเดิมโดยไม่มีการถูกฟ้องร้องหรือดำเนินคดีในอนาคต