อัพเดทโครงการรัฐเพื่อเช็คสิทธิคนจน 2566

มาอัพเดทกับโครงการรัฐ 2566 กัน ซึ่งเป็นโครงการบัตรคนจนล่าสุดตามนโยบายของรัฐที่ต้องการแก้ปัญหาควมยากจนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อช่วยเหลือเป็นเงินบัตรคนจนให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีฐานะยากจนได้แบ่งเบาภาระด้านค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งได้มีการขึ้นทะเบียนคนจนทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการคนจนคนเดิมและคนใหม่ ซึ่งก็ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนกันไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้ว ทั้งนี้ก็ได้มีการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งหลาย ๆ คนก็คงจะได้ตรวจสอบและเช็คสิทธิคนจนกันไปบ้างแล้ว และก็มีหลาย ๆ คนที่เมื่อตรวจสอบแล้วมีสถานะไม่ผ่านก็คงต้องอดที่จะได้รับสิทธิบัตรคนจนนี้ไป อย่างไรก็ตามก็ให้ติดตามข่าวสารกันไว้เผื่อจะมีโครงการรัฐ ดี ๆ อย่างนี้อีก แต่สำหรับใครที่เช็คสิทธิคนจนแล้วได้รับสิทธิก็ต้องรอประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติกันในเดือนมกราคม 2566 นี้อีกครั้ง

ช่องทางง่าย ๆ ในการเช็คสิทธิคนจน 2023

สำหรับในเดือนมกราคม 2023 นี้ เป็นการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนทั้งคนเดิมและคนใหม่ ทั้งนี้สามารถที่จะทำการตรวจสอบเช็คสิทธิบัตรคนจนล่าสุดได้โดยผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ซึ่งหลายคนอาจเข้าไป เช็คสิทธิคนจนที่เว็บไซต์www.cgd.go.th ตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจน ซึ่งเว็บดังกล่าวเป็นเว็บของกรมบัญชีกลางอาจจะดูบัตรคนจนหรือค้นหาการเช็คบัตรคนจนนั้นทำได้ยาก ดังนั้นหากต้องการเช็คว่าผ่านหรือไม่ผ่านและจะได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือไม่นั้นให้เช็คสิทธิคนจนได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th เพราะเป็นเว็บในการเช็คบัตรคนจนโดยตรงและเป็นวิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนได้เร็วและสะดวกกว่า นอกจากการเช็คสิทธิทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แล้วก็ยังสามารถที่จะเช็คสิทธิได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคลังจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หากในกรุงเทพฯ ก็สามารถเช็คได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต หากเป็นเมืองพัทยาก็เช็คได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และสาขา ธ.ก.ส.ทั่วประเทศเช่นกัน ใกล้ที่ไหนสะดวกตรงไหนใช้บริการได้เลย

ขั้นตอนที่ง่ายและสะดวกในการเช็คสิทธิคนจนออนไลน์ 2023

และสำหรับการเช็คสิทธิคนจนที่ง่ายและสะดวกที่สุดนั้นก็คงจะเป็นการเช็คสิทธิคนจนผ่านออนไลน์นั่นเอง เพียงมีโทรศัพท์ก็สามารถจะเช็คได้ง่ายรวดเร็วโดยวิธีไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรนอกจากบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น ซึ่งมีเพียงไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้
1. เข้าที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th
2. เลือก ตรวจสอบการลงทะเบียน
3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักลงไป จากนั้นเลือกวันเดือนปีเกิดของผู้ลงทะเบียน
4. เลือก ตรวจสอบข้อมูล