เช็คบัตรคนจนด้วยบัตรประชาชนง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ 2023

หลังจากที่รัฐบาลได้มีโครงการสิทธิสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยให้คนยากจนได้รับการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยสารต่าง ๆ และได้มีการให้ลงทะเบียนบัตรคนจนโดยเริ่มลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนและได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ก็ได้มีผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิบัตรคนจนล่าสุดจำนวนมากทั้งผู้ถือบัตรคนเดิมและคนใหม่ และวันที่ 25 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลผู้ผ่านการลงทะเบียนในเบื้องต้นกันไปแล้ว หากใครที่ต้องการตรวจสอบสถานะบัตรคนจนว่าเป็นผู้มีสิทธิหรือไม่นั้น แนะนำให้ว่าสามารถที่จะตรวจเช็คบัตรคนจนด้วยบัตรประชาชนง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะเป็นวิธีเช็คสิทธิบัตรประชาชนที่รัฐบาลได้อำนวยความสะดวกและเพื่อเป็นพัฒนาระบบตรวจสอบให้ทันต่อยุคสมัยใหม่ซึ่งเป็นโลกแห่งยุคดิจิทัลนั่นเอง ดังนั้นเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะเช็คบัตรคนจนด้วยบัตรประชาชนแบบง่าย ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลากันเลยทีเดียว

ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนกับการเช็คบัตรคนจนด้วยบัตรประชาชน 2023

อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าปัจจุบัน รัฐบาลได้มีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ทันยุคทันสมัย โดยไม่เพียงแค่การลงทะเบียนบัตรคนจนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ยังได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้สมัครและลงทะเบียนได้ตรวจสอบสิทธิ์บัตรประชาชนโดยเป็นการเช็คบัตรคนจนด้วยบัตรประชาชนที่ได้มีการลงทะเบียนกันไปแล้ว โดยสามารถที่จะเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชนได้อย่างง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนซึ่งข้อมูลที่ใช้นั้นก็มีเพียงแค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น โดยการเข้าไปเช็คบัตรคนจนด้วยบัตรประชาชนที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th หลังจากนั้นทำการเลือก ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรคนจน แล้วก็กรอกเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตามด้วยการเลือกวันเดือนปีเกิดของผู้ลงทะเบียน แล้วเลือกตรวจสอบข้อมูล เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็เป็นวิธีตรวจสอบสิทธิบัตรคนจนที่ง่ายมาก ๆ

เช็คบัตรคนจนด้วยบัตรประชาชนสถานะบัตรคนจนผ่านหรือไม่ผ่านแล้วต้องทำอย่างไรดี

และสำหรับใครที่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนกันไปแล้ว และมีการประกาศผลการลงทะเบียนรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมาแล้วนั้น และได้ทำการเช็คบัตรคนจนด้วยบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสถานะบัตรคนจนด้วยวิธีตรวจสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่รัฐบาลได้อำนวยความสะดวกกันไปแล้ว ปรากฎว่ามีสถานะที่ไม่ผ่าน ถ้ายังไม่แน่ใจก็ให้ตรวจสอบบัตรประชาชนออนไลน์กันอีกครั้ง ถ้ายังปรากฎว่าสถานะไม่ผ่านก็แสดงว่าไม่มีสิทธินั่นเอง แต่สำหรับใครที่เช็คบัตรคนจนด้วยบัตรประชาชนแล้วสถานะผ่านก็แสดงว่าได้รับสิทธิในการตรวจเบื้องต้นและไม่ต้องทำอะไรให้รอประกาศผลในเดือนม.ค. 2566 อีกครั้ง