เกษตรกรไทยเฮลั่น! รัฐช่วยเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม 

สมัครกู้เงินเลย

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไทย เมื่อรัฐได้มีงบประมาณสำหรับเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม 2566 โดยท่านสามารถเช็คเงินเยียวยาน้ำท่วม 2566 ได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ ซึ่งท่านจะพบกับข้อมูลที่ระบุถึงโครงการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นกำหนดการโอนเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม หรือเงื่อนไขการจ่าย รวมไปถึงการแบ่งวงเงินช่วยเหลือชาวนาแต่ละกลุ่ม อย่างไรก็ตาม กล่าวได้ว่าในปี 2566 นี้ ประเทศไทยในหลายพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักหน่วง และด้วยความที่น้ำท่วมเกษตรปี 2023 ก็ได้สร้างคววามเสียหายให้กับพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรชาวไทย แน่นอนว่าในเวลานี้คงไม่มีสิ่งใดที่อาจเยียวยาคนกลุ่มนี้ได้เท่ากับเงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม ซึ่งแต่ละคนจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น และประเภทการทำเกษตรกรรมของแต่ละคน

ต้องโดนน้ำท่วมแบบไหน ถึงได้เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม

เงื่อนไขของการให้เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมได้กำหนดรายละเอียดไว้ว่า เกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมนั้นต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเกษตรประเภทใดประเภทหนึ่งในสามประเภทนี้ คือ 1. น้ำท่วมฉับพลัน 2. น้ำป่าไหลหลาก และ 3. ดินโคลนถล่ม ทั้งนี้ โครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนจะช่วยเหลือด้วยการเยียวยาเกษตรกรในไร่ละ 1340 บาทสำหรับไร่นา ส่วนพืชและผักนั้นจะได้รับเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมไร่ละ 1980 บาท และสำหรับไม้ยืนต้นและผลไม้จะได้รับเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมไร่ละ 4048 บาท ดังนั้น อย่าได้เข้าใจผิดว่าทุกคนจะได้เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมเท่ากัน เพราะแต่ละคนมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการจ่ายของรัฐไม่เหมือนกันนั่นเอง แต่ไม่ว่าอย่างไร โครงการช่วยเหลือนี้ก็นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากน้ำท่วมปี 2566 ที่เกิดขึ้นนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับหมู่พี่น้องชาวเกษตรกร สำหรับท่านใดที่ไม่แน่ใจว่าตนเองจะได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมหรือไม่ ก็สามารถเข้าไปที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์ เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์ตนเองได้

 

เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม กับโอกาสท่ามกลางวิกฤติ

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมหรืออุทกภัยนั้น ไม่ต่างอะไรกับมรสุมลูกใหญ่ของเกษตรกร เพราะหากน้ำท่วมเกษตรครั้งเดียว ก็มากพอที่จะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ไร่นา และพื้นที่สำหรับเพราะปลูกพืชผลต่าง ๆ ซึ่งแน่นอนว่าชาวนาย่อมสูญเสียรายได้จากเหตุการณ์นี้ แต่อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติย่อมมีโอกาสอยู่เสมอ โดยในปี 2023 นี้ ได้มีโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชน หรือที่เรียกว่าโครงการเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วม 2566 นั่นเอง โดยเกษตรกรที่ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมจะได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ๆ และประเภทของพืช และสัตว์ที่เลี้ยงก็ส่งผลต่อจำนวนเงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมด้วยเช่นกัน ฉะนั้น ท่านจึงควรเช็คข้อมูลตรงนี้ให้ถี่ถ้วนก่อน โดยสามารถเช็คได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com เช็คสิทธิ์

 

ติดตามข่าวเงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมได้ผ่านช่องทางใด?

ติดตามข้อมูลเงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมได้ผ่านทางเว็บไซต์หลัก

เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมให้เงินสูงสุดกี่บาทต่อไร่?

เงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมให้เงินสูงสุด 4,048 บาทต่อไร่

หากน้ำท่วมใกล้บ้านจะขอเงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมได้ไหม?

กรณีนี้ไม่สามารถขอเงินเยียวยาเกษตรกรน้ำท่วมได้ เพราะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง