เงินข้าว ธกส ข่าวล่าสุด เช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชน สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร และโครงการประกันราคาข้าว 2566 / 2566 

สมัครกู้เงินรเลย

เงินข้าว ธกส ข่าวล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) ได้เริ่มทยอยโอนเงินให้กับเกษตรและชาวนาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร และโครงการประกันราคาข้าว 2566 / 2566 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็นเงินเยียวยา ธกส ไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งเกษตรกรและชาวนาได้เริ่มทยอยกันไปกดเงิน และนำออกมาใช้จ่ายบ้างแล้ว ส่วนการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร และโครงการประกันราคาข้าว 2566 / 2566 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) ได้เริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 และเริ่มทยอยโอนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ตามลำดับ

เกษตรกรและชาวนาที่ต้องการเช็คเงิน ธกส ประกันราคาข้าว และธกส ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกร สามารถทำได้โดยการเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนด้วยตัวเอง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) ได้จัดเตรียมช่องทางไว้ให้เกษตรกรและชาวนาสามารถเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนได้ง่าย ๆ 

ช่องทางเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชน ตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรเข้าหรือยัง? 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) ได้จัดเตรียมช่องทางไว้ให้เกษตรกรและชาวนาสามารถตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรจากโครงการประกันรายได้เกษตรกร และโครงการประกันราคาข้าว 2566 / 2566 โดยมี 2 ช่องทางเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชน คือ 

  1. ช่องทางเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชน เช็คเงิน ธกส ออนไลน์สำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าไปเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนได้ที่ chongkho.inbaac.com เว็บไซต์ทางการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) เท่านั้น 
  2. ช่องทางเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และไม่มีแอพพลิเคชั่น A – Mobile ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) สามารถเข้าไผที่ธกส ตรวจสอบเงินเยียวยาเกษตรกรสาขาธนาคารใกล้บ้าน หรือกดเช็คยอดเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

วิธีเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชน เช็คเงิน ธกส ออนไลน์ ตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร 2566

สำหรับเกษตรกรและชาวนาที่ต้องการเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชน เช็คเงิน ธกส ออนไลน์ด้วยตัวเอง สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ 

  • เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เว็บไซต์ทางการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) 
  • เช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชน กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
  • ระบบจะแจ้งรายละเอียดสิทธิ์โครงการประกันรายได้เกษตรกร และโครงการประกันราคาข้าว จำนวนเงินข้าว ธกส, ข่าวล่าสุด และสถานะโอนเงิน หากไม่พบข้อมูล เกษตรควรติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามชนิดพืชที่เกษตรได้รับสิทธิตามโครงการ
  • หลังจากเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนที่เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) แล้ว ให้ไปที่แอพพลิเคชั่น A – Mobile เพื่อตรวจสอบยอดเงิน หากได้รับเงินแล้วจะมี SMS แจ้งการโอนเงินมาที่เบอร์มือถือของเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) 
เช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

การเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนล่าสุดสามารถทำได้ผ่านทางแอพ เว็บไซต์และธนาคารได้เลย

จะเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมไหม?

ปัจจุบันบริการเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนใช้เพียงเลข 13 ตัวบนบัตรประชาชนเท่านั้น

ถ้าเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนด้วยเลข 13 หลักไม่ได้ ต้องทำอย่างไร?

กรณีเช็คเงิน ธกส ด้วยบัตรประชาชนด้วยเลข 13 หลักไม่ได้ สามารถที่จะบอกชื่อ-สกุลกับเจ้าหน้าที่ให้เช็คได้เหมือนกัน