สมัครบัตรคนจนใครสมัครได้บ้าง ..บัตรคนจนได้เดือนละเท่าไหร่ 2566

สมัครบัตรคนจนใครสมัครได้บ้าง ได้เท่าไหร่ มาทำการเช็คคุณสมบัติเบื้องต้นของบัตรสวัสดิการคนจนที่ออกมาล่าสุด 

สมัครบัตรคนจนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่วันไหน

สมัครบัตรคนจนที่มีการเปิดให้สามารถลงทะเบียนในสมัครบัตรคนจนรอบใหม่วันไหนนี้จะต้องลงทะเบียนให้ทันภายในวันที่ 5 กันยายนถึง 19 ตุลาคม 2566 เท่านั้น 

สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนรอบเก่ามาก่อนหน้านี้แล้วจะต้องลงทะเบียนบัตรคนจนเดือนนี้ใหม่ เนื่องจากภาครัฐปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์พิจารณาทรัพย์สินใหม่บัตรคนจนล่าสุดทั้งหมด อย่างไรก็ตามรูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนี้จะเป็นคนละส่วนกับสวัสดิการผู้สูงอายุและการให้เบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมสำหรับใครที่ต้องการยื่นเรื่องจะได้รับเงินเข้ามาสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นกันแต่จะต้องมีการยื่นสมัครแยกประเภท 

สมัครบัตรคนจนบัตรคนจนได้เดือนละเท่าไหร่

สมัครบัตรคนจนจะมีการให้ค่าใช้จ่ายโดยแบ่งตามหมวดหมู่วงเงินซึ่งสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการคนจนที่จะได้รับในแต่ละเดือนมีดังต่อไปนี้ 

  • บัตรคนจนเดือนนี้ ค่าอุปโภคบริโภคใช้จ่ายอเนกประสงค์เดือนละไม่เกิน 300 บาท 
  • ค่าใช้จ่ายๆเพื่อการเดินทางโดยรถสาธารณะที่กำหนดได้แก่รถไฟรถบขสรถเมล์ไฟฟ้า แบ่งให้เงินบัตรคนจนรถโดยสารประเภทละ 500 บาทต่อเดือน 
  • ช่วยค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท 

อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ออกนโยบายเงื่อนไขมาใหม่สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนล่าสุด ให้สามารถเบิกเงินออกมาเป็นเงินสดได้ในหมวดหมู่ให้จ่ายเงินบัตรคนจนบางประเภท ได้แก่ ค่าน้ำค่าไฟ เบี้ยผู้พิการเพิ่มเติม เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

สมัครบัตรคนจนใครสมัครได้บ้าง

สำหรับเงื่อนไขที่สำคัญของผู้ที่ต้องการสมัครบัตรคนจน 2566 จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดว่าคุณผ่านหลักเกณฑ์หรือไม่ เนื่องจากบัตรสวัสดิการคนจนมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายได้ของครอบครัวเป็นสำคัญ เงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาสมัครบัตรคนจนรอบใหม่เบื้องต้นมีดังต่อไปนี้ 

  • บัตรสวัสดิการคนจนจะออกให้เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ผู้สมัครต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1 แสนบาท มีการพิจารณารายได้ครอบครัวโดยรายได้ครอบครัวมารวมกันและหารเฉลี่ยต่อคนไม่เกินคนละ 1 แสนบาทต่อปี 
  • การพิจารณาสินทรัพย์ในครอบครองบัตรสวัสดิการคนจน ผู้ที่ยื่นสมัครจะต้องมีวงเงินกู้ตามที่กำหนด โดยวงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาทวงเงินกู้รถยนต์ไม่เกิน 1 ล้านบาท มีที่ดินครอบครองที่เป็นพื้นที่เกษตรไม่เกิน 10 ไร่ไม่ใช่พื้นที่เกษตรไม่เกิน 1 ไร่
สมัครบัตรคนจนวันนี้ต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง?

การสมัครบัตรคนจนล่าสุด จะให้บุคคลที่มีอายุ 18 ปี มีสัญชาติไทย และมีรายได้รวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

หลังจากสมัครบัตรคนจนผ่านแล้ว ท่านจะรับบัตรได้ที่ไหน?

หากสมัครบัตรคนจนผ่านแล้ว สามารถรับบัตรได้ที่ธนาคารในโครงการ

หากสมัครบัตรคนจนไม่ผ่านต้องทำอย่างไร?

กรณีสมัครบัตรคนจนไม่ผ่าน ให้ท่านทำการยื่นลงทะเบียนในรอบใหม่ต่อไปได้เลย